Facebook -Hoàng Lan Chi – March 1/12-2018

Các topis tại Facebook –Hoàng Lan Chi từ March 1 đến nay:

Facebook – March

-Ý KIẾN về vụ ô Phan Kỳ Nhơn tổ chức biểu tình chống Thúy Nga:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10216367448760211

-Danh sách 167 TNLT:

-Trần Nhật Phong- Biểu tình chống Thúy Nga, tui nhiều thắc mắc:

-Tạ Phong Tần trả lời Huy Phương:

-Kỷ niệm với Nguyễn Văn Đông –Kỳ 4:

-Làm thơ viết nhạc ca tụng nhẹ, có đáng tội không :

- Kỷ niệm với Nguyễn Văn Đông kỳ 3:

- Kỷ niệm với Nguyễn Văn Đông kỳ 2:

-- Kỷ niệm với Nguyễn Văn Đông kỳ 1 : mấy dặm sơn khê:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10216282529557284

-HKMH đến VN và ca sĩ hát Nối Vòng Tay Lớn. Các bạn nghĩ gì:

-Phan Nhật Nam tưởng nhớ Nguyễn Văn Đông:

-Phan Nhật Nam tưởng nhớ Nguyễn Văn Đông :
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10216304450425292

- Kỷ niệm với Nguyễn Văn Đông : mấy dặm sơn khê:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10216282529557284

12-Tâm tình của một người trẻ gửi Hoàng Lan Chi :

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10216271703206632

11-Đi hái nhãn trong vườn:

https://www.facebook.com/lanchi7/videos/10216270718022003/

10-Bài cũ-Du Tử Lê- Binh nghiệp và nhạc nghiệp của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông :
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10216267974553418

9-Repost: Phạm Đoan Trang- bà là ai

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10216248835394951

8-Lão niên chú ý: sắp có chiến dịch gây quỹ cho di dân VN bị Trump bố ráp:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10216248117337000

7-Đấu tranh đi Mỹ và đến Mỹ vẫn đấu tranh:

https://www.facebook.com/chinh.nhan.94/posts/2064922090431838

6-Trang tưởng nhớ Nguyễn Văn Đông ở web Hoài Niệm:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10216260928137262

5-Share Facebook của ca sĩ Tâm Đoan- Tưởng niệm Nguyễn Văn Đông :

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10216261809839304

4-GT tân cổ giao duyên- Nguyễn Văn Đông
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10216262246570222

3-Youtube Phương Dung-Giao Linh tưởng nhớ Nguyễn Văn Đông:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10216241924622186

2-Nghe Nguyễn Văn Đông kể về Hà Thanh, Giao Linh, Thanh Tuyền và Phiên Gác Đếm Xuân:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10216241002759140

1-Phương Dung, Giao Linh tưởng nhớ Nguyễn Văn Đông:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10216241924622186

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.