Xin cho ý kiến: biểu tình đòi Reopen co nên đem cờ vàng- Ma y 23, 2020

Các bạn đóng góp ý kiến: biểu tình đòi Reopen, có nên đem cờ vàng? Tôi sẽ viết bài sau. Nhớ suy nghĩ kỹ nhé!

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.