Hỏng phải dân Gia Long đâu à ngheo!

clip_image005

Bookmark the permalink.