Category Archives: Đại Học Khoa Học

Nhóm Khoa Học Hải Ngoại

Hoàng Lan Chi có trong nhóm nhỏ Khoa Học. Nhóm này bao gồm đa số là các giảng nghiệm viên Khoa Lý. Vì thế, thành phần đa dạng, người già người trẻ, đa số cử nhân Lý hay Lý Hoá. … Continue reading

Posted in Linh Tinh, Đại Học Khoa Học | Comments Off on Nhóm Khoa Học Hải Ngoại