Thư Ngỏ

 Hoàng Lan Chi trân trọng chào quý thân hữu ghé thăm.

Xin xem Menu chính ở banner của web site với các mục Văn Học Nghệ Thuật,  Âm nhạc và Truyền Hình , Thân Hữu..Click vào mỗi mục, sẽ có các mục phụ.

Tiểu sử: click vào  đây: Tiểu Sử

Hình Ảnh từ 1954 đến nay: click vào đây:   Giòng Thời Gian Từ 1954

Click vào mỗi mục dưới đây, ở bên phải, để xem nội dung của mục đó và chọn bài để xem:

Ngoài ra còn có: Các bài mới, Các bài được đọc nhiều nhất, các youtube (HLC phỏng vấn).

Liên lạc:  hoanglanchi@gmail.com

Posted in LanChiYesterday | Comments Off on Thư Ngỏ

Hướng Dẫn Tạo Blog với WordPress

Làm Blog Với WordPress

Lời mở đầu:

Tôi là người dốt computer vì đã lớn tuổi, không có điều kiện để học “tử tế” từ đầu, nghĩa là “mất căn bản”. Những gì tôi biết là tôi tự tìm tòi, quá lắm thì hỏi “đệ tử”.

Làm 1 blog với wordpres cũng vậy. Tôi đọc tiếng Việt ở cộng đồng WordPress Việt Nam, muốn đâu cái điền ( điên cái đầu) vì bọn trẻ viết cho người khá giỏi computer chứ không phải cho người ngu như tôi.

Continue reading

Posted in Hướng Dẫn Làm Blog | Comments Off on Hướng Dẫn Tạo Blog với WordPress

Thời @ thật là “lường gạt”- Nov 11, 2023

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi

THỜI @ THẬT LÀ LƯỜNG GẠT

Mấy hôm trước nhiều người dùng app của Zalo. Hình ra có nét giống nhưng coi "già" hơn và sang trọng hơn.

Hôm qua, tôi đưa hình hồi 2018 nhờ đệ tử ở VN làm cho tôi coi thử. App từ chối vì đeo kính. À, phải thôi. Nó cần lấy cái "ánh mắt" nhìn mà. Giống như khi chúng ta nhìn hai người anh em thì họ giống nhau chẳng qua là "ánh mắt nhìn" giống nhau. Khổ nỗi, sau này, từ 2015 gì đó chụp hình toàn đeo kính để che bớt cái "già". Thế là phải tìm một hình, chụp ở Nam CA, 2013 gì đó, không đeo kính.

Chèn đét ơi, app siêu đẳng thiệt. Nó làm ra một lô người đẹp từ hình mình. Nhìn thì "có nét giống" thôi chứ hình đẹp hơn nhiều.

App Remini chỉ làm mặt mịn hơn còn app kia tên gì không biết có ở Zalo thì "biến hóa" kinh quá. Tuy vậy khi dùng ở Zalo, nhớ chọn chỉ cho app dùng hình mình đưa một lần thôi. Không được "dùng hết" cả kho album vì như thế nguy hiểm

  • Đúng là thời buổi @, lường gạt quá mà.

"Bà chằng" ít dùng app. Đa số tôi chụp hình phong cảnh, lấy nguyên người, chụp xa xa, đeo kính để che cái già. Thế thôi. Sau 60t, chúng ta không nên chụp gần, nhìn thấy "gớm" lắm. Mấy "mợ" đẹp như tiên giáng trần: toàn là qua app.

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Thời @ thật là “lường gạt”- Nov 11, 2023

Chú Đại Bi- Nghĩa tiếng Việt- Thầy Thích Pháp Hòa- Nov 7 , 2023

CHÚ ĐẠI BI- NGHĨA TIẾNG VIỆT- THẦY THÍCH PHÁP HÒA

Hoàng Lan Chi viết: Chú Đại Bi rất tốt cho Phật Tử full time hay partime. Cố gắng mỗi ngày mỗi đọc.

1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào chư Phật, quy y Tam Bảo khắp mười phương.

2. Nam mô a rị da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào các bậc thánh giả, rời xa những ác pháp chưa thiện.

3. Bà lô yết đế thước bát ra da – Bồ Tát Quan Thế Âm ánh sáng soi rọi, tỏa chiếu muôn nơi, thấu suốt nỗi đau khổ của chúng sinh để kịp thời cứu nhân độ thế.

4. Bồ đề tát đỏa bà da – Bồ Tát mang binh tướng cõi trời tới cứu giúp chúng sinh thoát khỏi kiếp khổ nạn, giác ngộ giải thoát chúng sinh khỏi u minh.

5. Ma ha tát đỏa bà ha – con xin hành lễ trước các vị Bồ Tát đã mạnh mẽ tự giác ngộ, tự giải thoát chính mình và giúp đỡ chúng sinh đi theo con đường giải thoát.

6. Ma ha ca lô ni ca da – con xin cúi đầu hành lễ, hướng tâm đọc Chú Đại Bivới lòng thành kính.

7. Án – thần chú tổng hợp mười pháp môn vi diệu, quy phục tất cả ma quỷ thần khiến Chú Đại Bi phát huy được sức mạnh giáo hóa với muôn loài.

8. Tát bàn ra phạt duệ – Tự Tại Thế Tôn, câu chú tụng lên sẽ có Tứ Đại Thiên Vương tới hộ pháp, bảo vệ.

9. Số đát na đát tả – thỉnh cầu sự ngượng nguyện của Tam Bảo, tập hợp chúng quỷ thần tới để răn dạy bằng chánh pháp.

10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a lị da – con xin cúng kính hành lễ sự vô ngã của các vị thánh giả.

11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà – nơi Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện phát tâm từ bi.

12. Nam mô na ra cẩn trì – con xin cúi đầu kính cẩn hành lễ với sự bảo hộ thiện ái của chúng Bồ Tát.

13. Hê rị ma ha bàn đa sa mế – ánh sáng soi rọi khắp nơi của tâm từ bi vừa mạnh mẽ vừa lâu dài, đủ sức cảm hóa chúng sinh.

14. Tát bà a tha đậu du bằng – tâm bình đẳng, vô lo vô nghĩ, xuất phát điểm của chúng sinh như nhau, đối với nhau bằng sự hòa ái.

15. A thệ dựng – không có pháp nào có thể so sánh với pháp này, ca ngợi tinh thần soi sáng của Chú Đại Bi.

16. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già – Đại thân tâm Bồ Tát, Đại Sĩ, Thế Tôn.

17. Ma phạt đạt đậu – con xin cung thỉnh mười phương chư Phật, mười phương Bồ Tát mở lòng từ bi cứu rỗi chúng sinh, xin các Ngài là thần ở cõi trời và là bạn ở trần gian để hộ trì thiện pháp đạt được thành tựu.

18. Đát điệt tha – án – thủ ấn, khai mở con mắt trí tuệ để khiến quỷ thần đều phải kính sợ, xa rời ác nghiệp.

19. A bà lô hê – dùng trí tuệ để quan sát và cảm nhận tiếng kêu than của chúng sinh mười phương.

20. Lô ca đế – Thế tôn, hợp với câu trên thành A bà lô hê Lô ca đế – Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát.

21. Ca ra đế – người có tấm lòng từ bi cứu giúp chúng sinh khỏi đau khổ bi ai.

22. Di hê rị – con nguyện tuân theo những lời giáo hóa của Quan Thế Âm Bồ Tát để tu hành.

23. Ma ha bồ đề tát đoả – công đức viên mãn, giác ngộ của Bồ Tát vun trồng thành hạnh lành.

24. Tát bà tát bà – hành trì ấn pháp mang tới an lạc thái hòa cho tất cả chúng sinh.

25. Ma ra ma ra – thuận duyên tu hành, mọi việc đều như ý.

26. Ma hê ma hê rị đà dựng – lời không cần nói ra ý cũng đạt tới cảnh giới vi diệu.

27. Cu lô cu lô yết mông – sự mầu nhiệm của Chú Đại Bi không có điểm dừng, không có giới hạn, công đức vô lượng.

28. Độ lô độ lô, phạt già ra đế – tu tập hành trì có thể vượt qua sinh tử, giải thoát bản thân khỏi luân hồi, tìm tới nơi an lạc và sáng suốt.

29. Ma ha phạt già da đế – pháp và đạo là hai chân lý vượt lên trên mọi thứ, là tối thắng ở đời.

30. Đà la đà la – tâm lượng chúng sinh, Quán Thế Âm Bồ Tát cứu nạn chúng sinh bằng nước Cam Lồ.

31. Địa lỵ ni – tịnh diệt, diệt hết mọi ác niệm, trở về tâm thuần khiết.

32. Thất phật ra da – hướng ánh sáng vào bên trong con người để soi sáng tâm tưởng, biết rõ lòng mình.

33. Giá ra giá ra – mệnh lệnh thúc giục khắp cõi cùng tuân theo pháp lệnh.

34. Ma ma phạt ma la – nhấn mạnh hành động sẽ có kết quả, con người theo đúng đạo tu hành sẽ đạt được công đức.

35. Mục đế lệ – giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ, chướng ngại và bi ai.

36. Y hê y hê – thuận giao, tự nguyện tuân theo giáo hóa mà không chút khiên cưỡng, mở rộng tâm hồn để hưởng thụ giáo lý.

37. Thất na thất na – đại trí tuệ như ánh dương sáng chói, rực rỡ đưa con người thoát khỏi vô minh tăm tối.

38. A ra sam Phật ra xá lợi – cỗ xe đại pháp của Phật luân chuyển, đưa giáo lý tới khắp chúng sinh, viên mãn đời đời, công đức vô lượng còn lưu lại.

39. Phạt sa phạt sâm – hoan hỉ giảng, hoan hỉ nói, hoan hỉ nghe, lúc nào cũng giữ tâm hoan hỉ.

40. Phật ra xá da – tâm giác ngộ giáp lý trở nên cao quý, sáng suốt hơn.

41. Hô lô hô lô ma ra – tùy tâm nguyện mà hành trì, tu pháp nào sẽ hưởng thụ công đức của pháp đó, như ý đạt nguyện vọng.

42. Hô lô hô lô hê rị – lòng không khởi niệm, mọi vọng tưởng đều mất đi, rũ bỏ 4 thứ làm tâm u tối, sống đời an lạc, trở thành người có lực tự tại rất mạnh.

43. Ta ra ta ra – thần lực mạnh mẽ kiên cố, có thể phá hủy và hàng phục ma đạo.

44. Tất lỵ tất lỵ – dũng mãnh vượt chướng ngại, vượt lên mọi khó khăn và cát tường trên đường tiến tới nghiệp lành.

45. Tô rô tô rô – nước cam lồ thần kì có thể mang tới nhiều điều tốt lành, cứu rỗi chúng sinh.

46. Bồ đề dạ – Bồ đề dạ – Giác tâm, mở tâm Bồ Đề để ngộ đạo, kiên cường vững chí với tâm Bồ Đề mới tu thành chính đạo.

47. Bồ đà dạ – Bồ đà dạ – giác ngộ trí tuệ, dùng trí tuệ để tiến tới chân tu.

48. Di đế rị dạ – tâm đại từ đại bi, che chở bảo hộ cho muôn loài chúng

49. Na ra cẩn trì – Thiên Hộ đứng đầu các bậc Thánh Hiền, luôn che chở và bảo hộ cho chúng sinh.

50. Địa lỵ sắt ni na – bảo kiếm hàng ma phục yêu, dùng để trừng phạt những loài ma quỷ không quy phục chính pháp.

51. Ba da ma na – thành tựu xứng đáng với danh tiếng và đức hạnh tu hành.

52. Ta bà ha – niệm câu chú này sẽ được hưởng đầy đủ: thành tựu, cát tường, viên mãn, trừ tai và vô trú.

53. Tất đà da – mọi sở cầu sở nguyện đều được thành toàn, mọi hành động làm ra đều viên mãn, mang tới thành tựu, được khen ngợi và tán dương.

54. Ta bà ha – – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

55. Ma ha tất đà da – hành giả đạt được thành tựu to lớn và viên mãn.

56. Ta bà ha – hợp với các câu trên thành Tất đà dạ ta bà ha Ma ha tất đà dạ ta bà ha là Pháp bảo của nhà Phật.

57. Tất đà du nghệ – mọi thành tựu lợi ích đều chỉ là hư vô

58. Thất bà ra dạ – nơi mà bản thân được tự tại và công đức vô lượng.

59. Ta bà ha – hành giải có thể lấy châu báu ẩn giấu trong lòng đất để làm lợi cho chúng sinh.

60. Na ra cẩn trì – dùng sự đại từ bi bảo hộ, che chở cho chúng sinh.

61. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

62. Ma ra na ra – tiễu trừ mọi bệnh tật và chướng nạn.

63. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

64. Tất ra tăng a mục khư da – dùng hết sức mình bảo hộ chúng sinh, không từ bỏ bất cứ việc gì.

65. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

66. Ta bà ma ha a tất đà dạ – dùng vô số phương thuốc để chữa bệnh cho chúng sinh.

67. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

68. Giả kiết ra a tất đà dạ – hàng phục ma oán, phát ra âm thanh chấn động để bất cứ loại ma nào đều phải quy phục.

69. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

70. Ba đà ma yết tất đà dạ – thành tựu vô lượng, công đức siêu việt.

71. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ – Quan Thế Âm Bồ Tát dùng pháp ấn giúp chúng sinh không còn sợ hãi mọi lúc mọi nơi

73. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

74. Ma bà lợi thắng yết ra da – đức hạnh của bậc đại anh hùng Quan Thế Âm Bồ Tát người người kính ngưỡng

75. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

76. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da – con xin kính cẩn quy y Tam bảo, dâng hết tâm thân lẫn tính mạng để quy y cửa Phật.

77. Nam mô a lị da – con xin quy y với tất cả các bậc thánh giả, thánh hiền.

78. Bà lô kiết đế – quán tức là giác ngộ.

79. Thước bàn ra da – kết hợp với câu trên là danh xưng Quán Thế Âm Bồ Tát.

80. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên.

81. Án tất điện đô – hành giả được hưởng an lạc và yên tĩnh, công đức viên mãn.

82. Mạn đà ra – pháp hội của hành giải nhất định đạt được thành tựu.

83. Bạt đà da – toại tâm viên mãn, tùy theo tâm nguyện mà đạt được như ý

84. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên.

Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Chú Đại Bi- Nghĩa tiếng Việt- Thầy Thích Pháp Hòa- Nov 7 , 2023

Áo Dài Sau 18 năm- Oct 30, 2023

Áo Dài Sau 18 năm

Hôm nay hồng hai màu rực rỡ. Bèn lấy áo dài ra thử. Sau 18 năm.

Áo dài đem từ VN qua Mỹ 2004. Mặc trong buổi gây quỹ của BPSOS. Bây giờ sau 18 năm, mới mặc lại.

Áo trắng cũng đem từ VN qua 2004 và đây là lần đầu tiên mặc.

Áo dài xưa mỗi lần mặc cài nút thấy mắc mệt. Hiện nay áo dài dùng dây kéo rất tiện.

Trước 75, đi học Gia Long cũng áo dài. Lên Khoa Học, cũng áo dài. Sáng thực tập, chiều lý thuyết mà vẫn "na" được áo dài, hay thật.

Ra trường đi làm chuyên viên cho Tổng Nha Kế Hoạch cũng áo dài

Về lại Khoa Học, dạy thực tập cho sinh viên và song song dạy lớp 10 cho vài tư thục cũng áo dài

Tuổi già mặc đồ tây hay đầm ít thấy "sổ sữa" như áo dài. Cũng phải thôi. Thời con gái đi dạy cũng chỉ 21,22t còn bây giờ cụ bà đã 74, hai con, hai cháu vẫn còn mặc được áo dài cũ 18 năm xưa là cũng "giỏi" rồi. Dù là ngày xưa mặc thì thấy “dễ thở” hơn còn giờ thì ôm vừa khít.

Hoanglan Nguyen Đẹp người ; đẹp cảnhThiệt là người xinh người đứng cho nào cũng xinh

Tramy Nguyen Điệu đà quá cô ơi

LanChi Hoang chưa điệu bằng ai kia nha nha

Huyền Nguyen dep lam co oi

Kim-Diep Do Chị của em điệu rơi, điệu rớt! Nhưng mà ướt át lắm!

LanChi Hoang Hey, "tao" so sánh, tao ít điệu nhứt trong đám muội ( em là một) cháu ( TraMi) mờ!

Kim-Diep Do ông anh của em nói là giọng của chị cứ như là gái 18 ấy!

LanChi Hoang Kim-Diep Do tại sao lại là ông anh của em mà không là em. Ờ, chị có giọng nói nhẹ nhàng và "trẻ". ( Khi nào hét thì sẽ là "bà chằng"!)

Sóng Biển Màu sắc phối hợp thật hài hòa cùng sự duyên dáng của người mặc thật là tao nhã

LanChi Hoang Sóng Biển giỏi. Lâu quá mới thấy con đó. Nói đúng khi nhận xét là hài hòa mâu sắc và nhu nhã.

Uyen Cook Chị còn mặc vừa sau 18 năm là quá giỏi. Áo dài cũ của em muốn mặc lại phải cắt thành áo tứ thân,

LanChi Hoang Uyen Cook thậm xưng Nhưng chị rất thú vị khi 18 năm sau vẫn mặc vừa dù là coi bên ngoài, nó vẫn to hơn 18 năm xưa đó cưng. Xương có to ra thêm đó. Vả lại ngày đó mặc thon hơn, bây giờ ôm khít nên phải quàng khăn che bớt

Thu Le Bà nội vẫn trẻ & dáng còn OK đó nha chị

LanChi Hoang Thu Le "Bà nội" nghe rõ 5/5!

LanChi Hoang Đây hình 2008, trong tiệc gây quỹ của BPSOS. áo tím cũ đó đây. Nhà văn Quyên Di và thân mẫu Ts Nguyễn Đình Thắng :

Mime Do LanChi Hoang Áo lụa vẽ, mode thời đó. Có phải bà Lai Hồng vẽ không chị?

LanChi Hoang Mime Do không em. GS Phạm Thị Nhung. Cô dậy Việt Văn đệ nhị cho chị

Mime Do LanChi Hoang Mode thời đó đó chị. Mà không rẻ đâu. Cô cưng chị thật

LanChi Hoang Mime Do Chị là học trò cưng của cô mà. Trong bài "Ngọc Lan Ấu Thơ" vào 2002 gì đó GS Nhung viết " Quỳnh Giao ơi, em cũng là một đóa hoa ngọc lan trong tâm tưởng của cô" . Cô cũng tặng bé Tý, con gái chị xấp vẽ hoa đào. Đẹp lắm. Dường như cô bán 2-300 Euro/ 1 xấp hay sao chị không nhớ. Sau 75, ở Pháp, không dạy Việt Văn được thì cô vẽ áo bán

Dung Ngọc LanChi Hoang áo dài “ muôn thuở “ cô iu ơi Tới bây h Cô vẫn giữ đc “ dáng áo dài là VERRY rồi Cô

Tuyet Le Melbourne Điệu mà đẹp lắm chị

XS Sonia Người đẹp, mặc áo cũng đẹpvườn đẹp hoa, đẹp nhà đẹp vậy còn mong muốn gì hơn ? Lan Chi đã hạnh phúc quá rồi đó

LanChi Hoang XS Sonia biết vui cái mình có, chờ ngày ra đi, S à

Khue Dang Đẹp lắm chi oi

Thuong Truong Đẹp quá cô

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Áo Dài Sau 18 năm- Oct 30, 2023

Bữa ăn không “heo thì” có 9 món- Oct 21,2023

BỮA ĂN KHÔNG "HEO THÌ" (HEALTHY)

Heo (ba chỉ), Gà luộc, Tôm hấp, Cá salmon chiên

Chạo tôm, Chả giò rế, Trứng cá đối tẩm bột chiên

Các rau củ với chả quế, trứng gà non; Mì ( luộc rồi

Cho air fryer; rửa rồi cho air fryer cho ra mì dòn)

Hôm qua post bữa ăn "Heo thì" ( rau củ quả luộc trộn các loại hạt) thì chỉ có Tâm An thích vì ( đủ chất, không mất nhiều giờ!) còn sư tỷ Hoàng Lan thì phản đối với lý do tỷ còn thích "gà thì", "bò thì"!

Ayda, hôm nay cuối tuần, "bà chằng" bên mở tủ đá coi có gì và đây là BỮA ĂN CHẾT SỚM ( không “heo thì”!) còn gọi là MÂM CƠM CUNG ĐÌNH vì được trang trí theo kiểu cung đình! Bộ đồ ăn này từ VN gửi tặng nha

  • Nói trước nha: tủ đá có gì thì làm. Cho nên nhà hết rau thơm!

Làm “bữa ăn chết sớm” này có tổng cộng 9 món, ngốn của "bà chằng" 1g hơn vì bất thình lình mò tủ đá coi còn gì. Mất thì giờ xả đá món ăn. Chớ "bà chằng" đã từng vênh mặt với con trai " Mày có đi khắp thế gian cũng không tìm ra được một bà mẹ chỉ ngoáy tay trong 20 phút mà có bữa ăn 5 món"! Nó stop chơi game, ngước mắt nhìn mâm 5 món của mẹ làm cho nó rồi buông thõng "Cũng tạm được". Hứ. tổ cha nó!

Hey, 5 món trong 20 phút vì tính trước. Còn bât ngờ làm tới 9 món, lại không tính trước nên mất 1g 30 phút. Lại toàn đồ mất thì giờ!

  • Sau nữa, "bà chằng" làm vầy cho vào món ăn sẽ ngon nha: bột gà, chút đường, tiêu, trộn với dầu mè. Món nào cần “lường gạt” thị giác thì cho thêm dầu điều.

-Trứng cá đối phải xả đá rồi phải pha bột chiên. Lâu mà

– Tôm phải xả đá, cắt râu ria, hấp cách thủy. Hấp xong, phải pha bột Lan Chi ( bột gà, đường, dầu mè, tiêu, dâu điều) trộn vào cho đẹp ( cái này có thể gọi là lường gạt lừa đảo được không há vì tôm không được đỏ như thế!)

-Cá salmon cũng phải xả đá, cho microway môt chút rồi cũng tẩm bột chiên. Chiên vừa vừa thì rắc bột Lan Chi ( bột gà, đường, dầu mè, tiêu, dầu điều) lên cho vừa ăn luôn

-Gà cũng phải xả đá. Luộc. Xong cũng phải "lường gạt" vì gà công nghiệp có sẵn tủ đá, không phải gà bắp mà da vàng. "Lường gạt" là quết bột Lan Chi ( bột gà, đường, dầu mè, tiêu, dầu điều)

-Ba chỉ thì chỉ luộc rồi xắt. Cũng khỏe

-Mì: rửa 1 vắt. Cho chút dầu. Vô Air fryer. Sẽ ra mì dòn ( trong hình là mì bên trái dòn nha). Cái thứ hai thì luộc. Vớt. Ướp gia vị. Dùng đũa xoáy tròn. Cho chút dầu. Air fryer. Sẽ ra bông hoa mì, bên ngoài có một lớp dòn nhưng bên trong thì mềm nha. Mất thì giờ chưa nào.

-Chả giò rế thì có sẵn, chỉ chiên

-Chạo tôm cũng có sẵn, chỉ xả đá rồi chiên

-Rau củ quả luộc vừa chín. Trộn cái này vô ngon lắm nha bà con: bột gà, đường, tiêu, dầu ăn, chút giấm. Phải cho kèm chả quế, trứng luộc cho đẹp mắt và ăn ngon hơn

Tóm lại: có đầy đủ heo, gà, tôm, cá (thiếu bò vì mệt quá rồi!), trứng gà non, trứng cá, rau củ trộn. Ayda món trứng cá đối là của hiếm vì mùa này hết trứng rồi nha

Thôi coi như cuối tuần ăn ngon một bữa, chắc không đến nỗi chết sớm hỉ

Ai có hai con khỉ già thì có thể làm bữa này và mời thêm một người bạn nữa thôi là vừa hén.

Mất 1g30 thì cũng không đến nỗi nào phải không.

Cái này là sinh nhật cháu nội mấy năm trước. 7 món. Làm cũng nhanh vì xôi nấu sẵn. Sushi thì mua.

Chỉ làm cơm chiên, gỏi và cơm tấm bì nhưng đổ rau câu có hình nó ở trong ( làm từ hôm trước rồi).

Giờ này già cả thêm vườn hồng hành hạ nên không có thì giờ làm như thế nữa.

Còn cái này là bánh phồng tỏi của Indonesia. Rất đẹp. Ngon. Mua hết tiêm đó luôn. Gửi sang Mỹ tặng vài người . Trí nhận và làm gỏi. Cũng có gửi cho "con nhỏ’ Tâm An mà nó "hư" ghê. không chịu làm và khoe cho người ta xem bánh đẹp thế nào:

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Bữa ăn không “heo thì” có 9 món- Oct 21,2023

Huyền Chiêu- Đêm Sài Gòn xưa ( Phòng Trà Đêm Sài Gòn)- Sep 28,20 23

Đêm Sài Gòn xưa

Posted on August 31, 2023

Tối chủ nhật, mở chương trình VTV, tình cờ tôi xem được một vài tiết mục trong một chương trình ca nhạc có tên Phòng Trà Đêm Sài Gòn. Tôi ít khi nghe nhạc từ TV nhưng hai chữ “ Sài Gòn “ được chính thức xuất hiện trên VTV đã gợi cho tôi một chút tò mò.

Huyền Chiêu

Chương trình được trực tiếp truyền hình từ một phòng trà nào đó. Khá đông khán giả ngồi nghe nhạc bên ly nước ngọt, tách cà phê. Không khí của phòng trà khá lịch sự, không ồn ào chen chúc như ở các tụ điểm ca nhạc. Phòng trà mang tên Sài Gòn vì ở đây khán giả sẽ được nghe lại dòng nhạc khi thành phố này còn mang tên Sài Gòn.

Tôi vào mạng xem thêm một vài chương trình đã phát sóng trong các chủ nhật trước. Chương trình được biên tập theo những đề tài như : Tình Gần Xa, Nhớ, Đường Xưa Lối Cũ, Chuyện của Mùa Đông, Mưa và Nỗi Nhớ…

Advertisement

Các ca khúc của Đoàn Chuẩn, Văn Cao, Y Vân , Phạm Duy , Trúc Phương… được hát lại trên sân khấu phòng trà.….Chủ phòng trà bắt mạch đúng khao khát của khán giả Sài Gòn lớn tuổi. Họ muốn tạo dựng không khí nghe lại dòng nhạc lãng mạn của một thời.

Không hiểu khán giả trong phòng trà có hài lòng với bữa tiệc âm nhạc Đêm Sài Gòn này không. Với tôi, dựng lại một cái gì đã chết không dễ.

Những bài hát cũ thì còn đó như một cái xác nhưng ca sĩ, người thổi hồn vào xác thì dường như chưa hiểu hát ở phòng trà khác với biểu diễn ở sân khấu lớn, ở tụ điểm ngoài trời như thế nào.

Tôi đã muốn bật cười khi có ca sĩ hát nhạc Ngô Thụy Miên đến cuối bài lại hú lên vài tiếng như muốn kích động cho các khán giả đáng tuổi cha chú ngồi dưới hú theo. Các ca sĩ gốc nhạc viện thì thật sự không hợp với không khí phòng trà vì dù giọng hát cực kỳ khỏe như cơ bắp của lực sĩ , họ quá thiên về phô trương kỹ thuật làm hỏng đi chất giọng riêng, điều cốt lõi để gây không khí quyến rũ, mê hoặc của phòng trà.

Và tôi đã hiểu vì sao những lão ông, lão bà như Chế Linh, Tuấn Ngọc, Lệ Thu, Khánh Ly, Lê Uyên, phương Dung … dù giọng hát đã “phều phào” (chữ dùng của nhạc sĩ Tuấn Khanh) vẫn còn được người Sài Gòn chừa một chỗ trong trái tim hoài cổ của họ.

Bao giờ những phòng trà của Sài Gòn về đêm mới trở lại như thuở ấy?

Đó là thuở mà phòng trà là chốn ma mị làm mê dại lòng người. Đó là nơi ca sĩ không phải hát theo chủ đề. Không phải cứ chủ đề mùa đông thì Thái Thanh, Lệ Thu buộc phải hát một bài nào đó về mùa đông, bởi vì “Đêm Đông” đã dành riêng cho Bạch Yến. Không ca sĩ nào dại dột hát “Dòng Sông Xanh” vì tổ đã giao bài hát ấy cho Thái Thanh và “Thuyền Viễn Xứ” dường như là ngôi đền thiêng mà chỉ có Lệ Thu mới dám đặt chân vào.

Người đến phòng trà vì mê không khí nơi ấy chứ không phải để tìm hiểu xem mùa Thu, mùa xuân… có bao nhiêu bài hát.

Các ca sĩ thời ấy rất kiêu hãnh. Không ai có thể bắt họ phải hát bài hát họ không thích và có khi chủ phòng trà phải chấp nhận việc cả tháng trời họ đến phòng trà chỉ để hát một bài hát. Chấp nhận , bởi vì có cả khối đàn ông chấp nhận đến phòng trà chỉ để ngắm nàng và nghe nàng hát chỉ một bài hát ấy.

Chẳng phải có thời người ta đến phòng trà nghe Bích Chiêu hát “Nỗi Lòng” mãi mà không chán. Khi nàng hát bài hát ấy, các bậc nam nhi trong phòng trà cảm thấy đau đớn, thổn thức như thể chính mình là thủ phạm đã làm trái tim nàng tan nát.

Tất nhiên cũng có Nam ca sĩ làm cho phòng trà đậm chất say đắm như Jo Marcel khi hát “Mộng Dưới Hoa”, “Thôi” “Thúy Đã Đi Rồi”nhưng dường như Nữ ca sĩ làm chủ không khí phòng trà nhiều hơn, điều dễ hiểu khi thời đó hầu như đàn ông chiếm gần hết không gian phòng trà.

Vậy đó. Phòng trà là một nơi mà ca sĩ và người nghe như được cùng nhau bước vào một không gian mộng ảo, hư hư, thực thực trong âm thanh rã rời của kèn saxo, trong tiếng bập bùng của contrebass.

Mọi người thường phê phán rằng khác với ngày trước, ca sĩ Sài gòn ngày nay ăn mặc quá hở hang, người đi nghe nhạc thì nhìn thay vì nghe ca sĩ hát. Lầm đấy. Ngày xưa ở phòng trà, người ta mê ca sĩ, say đắm ngắm ca sĩ, nghiện không khí huyền hoặc đầy kịch tính của phòng trà hơn ngày nay rất nhiều.

Thuở ấy , các nữ ca sĩ của phòng trà Sài Gòn hầu hết đều mặc áo dài khi đứng trên sân khấu, nhưng dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt sâu thẳm, vời vợi buồn của các nàng quá là cuốn hút. Đôi mắt ấy chắc ban ngày cũng bình thường như mắt của vợ mình thôi, nhưng trong bóng tối , chúng được tô đậm ở viền mắt rồi nhạt dần sang màu khói nhang đã làm cho khán giả có cảm giác như đang nhìn ngắm một nỗi niềm u uẩn. Và trái tim đàn ông Sài Gòn ngày ấy vẫn hay bị chấn thương vì một ánh mắt u buồn, hờn trách hơn là vì một thân hình hở hang nóng bỏng.

Nhà thơ Hoàng Trúc Ly cũng là gã si tình chốn phòng trà khi viết: “Từ em tiếng hát lên trời Tay xao dòng tóc, tay vời âm thanh “ Nhà văn Mai Thảo thì hầu như là “con ma” của “nhà hát” Đêm Màu Hồng khi tối nào cũng xuất hiện ở nơi mà ông chỉ cần nghe mỗi tiếng hát của Thái Thanh.

Và chắc mọi người không quên mối tình si của ký giả Hồng Dương dành cho ca sĩ Lệ Thu. Khác với tình yêu của chàng trai mới lớn “Em tôi ưa đứng nhìn trời xanh xanh ”( Em Tôi-Lê Trạch Lựu).

Tình yêu của người đàn ông ở phòng trà dành cho ca sĩ là sự si mê như mê thuốc lào “Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên”.

Và họ nghiện cảm giác mê dại ấy dù họ biết quá rõ ban ngày trông nàng xanh xao, rũ rượi, nàng luôn ngủ nướng đến 12 giờ trưa, nàng không hề xách giỏ đi chợ nấu cơm , khi rảnh nàng đánh tứ sắc, xì phé chứ không ủi quần áo cho ta , khi lau hết son phấn nàng chẳng đẹp gì hơn vợ ta….

Nhạc sĩ Trường Sa mô tả hay nhất tình yêu rất lênh đênh dành cho một gọng hát : “Tình trong cơn ngủ mê Rồi phai trên hàng mi Chợt khi mình nhớ về Mộng thành mây bay đi Còn gì trên đôi tay Nên thầm hờn dỗi mình Cho tình càng thêm say” Phòng trà là như vậy, và chắc còn lâu lắm Sài Gòn bây giờ mới lại có được những phòng trà là nơi mà âm nhạc làm cho người ta “phê” như ngày xưa.

Chỉ 20 năm từ 1955 đến 1975 mà Saigon sôi nổi với báo chí, văn thỏ ca nhạc hoà lẩn trong những màn tối sáng của cuộc mưu sinh. Saigon chết đi mới thấy nhớ tiếc. Saigon Nam bộ với cải lương thần tượng được pha trộn phong cách Bắc kỳ đi cư với nhạc tiếng chién và các nhà văn kiểu kỳ trong Sáng Tạo và những nhà thơ , nhà báo nghiện Thuóc phiền… Saigon Xô Bồ mà vui

Huyền Chiêu

https://saigonthapcam.wordpress.com/2023/08/31/dem-sai-gon-xua/?

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Huyền Chiêu- Đêm Sài Gòn xưa ( Phòng Trà Đêm Sài Gòn)- Sep 28,20 23

Tạp ghi- Tội nghiệp người nổi tiếng- Giả mạo bạn bè người khác l à vi phạm luật pháp- Vài diễn đàn có “rule”nhưng không tuân theo – Sep 14, 2023

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi

Những Chuyện “ruồi bu”

Tội nghiệp cho người nổi tiếng

KHG Dương Nguyệt Ánh nổi tiếng trong cộng đồng người Việt hải ngoại vì bà là “ bomb lady”, (vui lòng google để xem vụ này) và những lần nói chuyện với người quốc gia về hiểm họa cộng sản. Tuy nhiên, không thể vì bà nổi tiếng rồi ông Xoài hoặc bà Ổi viết bài đưa lên các diễn đàn yêu cầu bà Ánh và vài người nổ tiếng khác PHẢI lãnh đạo phong trào ủng hộ Trump. Cũng không thể vì bà nổi tiếng rồi phải chuyển đến bà tài liệu này nọ vì sợ bà bị VT dụ dỗ! Càng không thể vì bà Ánh không trả lời mà ( trích nguyên văn: nghi ngờ bà bị kẹt với băng đảng Việt Tân ngăn cấm bà không được hành động)

Tôi nghĩ là ô Xoài bà Ổi có quyền tự do đề nghị ông A, bà B giữ chức lãnh đạo này nọ theo ý muốn của Xoài Ổi nhưng quý ông bà A, B cũng có quyền tự do im lặng không trả lời. Không thể vin vào sự im lặng của A, B rồi gán cho A,B tội là bị VT ngăn cấm!

Tôi nghĩ như sau và người khác có quyền nghĩ theo kiểu của họ, không ai ép ai. Tôi nghĩ: Cô Dương Nguyệt Ánh đã làm tròn bổn phận người con đối với giòng họ, cha mẹ là cô đã có nghề nghiệp tốt đẹp nuôi thân. Cô cũng tròn bổn phận một công dân HK khi cô không vi phạm điều gì trong nghề nghiệp và đóng thuế đàng hoàng. Với cộng đồng người quốc gia, cô cũng đóng góp bằng việc tham gia làm MC cho Asia trong các chương trình đặc biệt vinh danh người lính VNCH. Cô cũng nhận lời mời của các Tổ Chức Cộng Đồng địa phương hay các hội đoàn như ( hậu duệ VNCH…) để đến nói chuyện. Nội dung nói chuyện là đề cập đến bổn phận, nghĩa vụ của người trẻ ở hải ngoại. Ngoài những việc phải làm cho quốc gia HK thì cô cũng khuyên người trẻ hải ngoại là nên đóng góp 1,2,3 như thế nào cho quốc gia VN. Cô Ánh chỉ được nói những điều được phép nói trong tư cách một công dân HK. Cô không thể nào kêu gọi người trẻ bỏ đảng này, theo đảng nọ. Cô cũng không thể kêu gọi người trẻ vi phạm luật pháp bằng các hành động 1,2,3 ở VNCS. Một công dân HK không được phép kêu gọi phá hoại một quốc gia đã được HK công nhận là (VNCS). Cô Ánh chỉ có thể kêu gọi, chúng ta nên có các hành động 1,2,3,4 để ủng hộ những người đấu tranh trong nước vì những người này kêu gọi Tự Do-Dân Chủ- Nhân Quyền cho người dân VN.

Tóm lại ô Xoài cứ việc kêu gọi mọi người tẩy chay VT, vùng lên lật đổ CS ở VN nhưng với cương vị một công dân HK, Dương Nguyệt Ánh không thể làm như Xoài!

Vi phạm luật pháp khi giả mạo bạn bè để gọi điện thọai

Cách đây vài hôm, có một cuộc gọi điện thọai từ San Jose tới và tôi bắt vì tưởng là bạn. Tuy vậy khi tôi hỏi “ ai vậy” thì người bên kia trả lời “ Sao khó nghe quá. QG hả? Nghe tiếng mà không nhận ra mình sao?” Tôi tưởng bạn cũ không biết cách nói chuyện quốc tế nên trả lời “Bạn đang dùng Iphone và gọi cho tui bằng Face time. Cái này free. Ngoài ra có thể dùng Facebook hay Viber cũng free. Nhưng bạn là ai vậy?” Lặng thinh, sau đó cúp. Vì có hiện số nên tôi vào Viber, “add” số đó vào và tính để text cho bạn biết bạn có thể gọi free cho tôi với Viber thì tôi ngạc nhiên quá: sau khi nhập số number thì hiện ra cái tên Hoa Hoàng Lan!!!

Tôi bèn mail cho QT, một chủ báo ở San Jose trước kia, nơi mà bà HHL từng cộng tác. Tôi cũng để thêm NKL và ĐVP để họ là nhân chứng.

Tôi không quen biết gì bà này. Tôi chỉ lên tiếng binh vực chị Ngô Minh Hằng ở các diễn đàn khi chị bị nhóm Tường Giang (đã chết), ( Tường Giang trước kia là bạn quen biết của chị Hằng và từng binh vực chị Hằng và Tường Giang đã mắng bà HHL thậm tệ, dơ dáy. Tường Giang và đồng bọn đã quay 180 độ khi chị Hằng lên tiếng hỏi Trúc Hồ vụ Trúc Hồ tuyên bố ở SBTN). Khi thấy tôi binh vực chị Hằng thì bà HHL này cũng lập tức quay qua chửi tôi với đủ ngôn ngữ dơ bẩn mà ít ai tưởng tượng được đó là của một người đàn bà già, từng viết văn. Còn việc bà chửi chị Ngô Minh Hằng thì ai từng tham gia các diễn đàn cũng biết: trên 15 năm không mỏi mệt. Chị Ngô Minh Hằng không bao giờ hạ mình trả lời bà HHL cả. Tôi cũng thế. Chúng tôi khinh loại người vô giáo dục này.

Hôm nay, bà HHL lại vi phạm luật pháp HL khi giả mạo là bạn tôi để gọi điện thọai tới. Dường như người đàn bà này không biết mình bao tuổi, không cần biết lễ nghĩa giáo dục mà bà ta được hấp thụ thời VNCH và cũng không cần biết luật pháp HK là gì thì phải. Thật tội nghiệp.

Vài Diễn Đàn CÓ ‘RULE” Nhưng Không Tuân Theo

Vài diễn đàn google có “rule” rất hay ho nhưng kỳ lạ là chính admin của họ vi phạm bằng việc:

-cho phép Xoài post mail mạ lị người khác.

-Chính admin cũng viết comment hay làm thơ mạ lị người khác

Vài groups lại còn chận bài của người A gửi tới nhưng cứ cho mọi bài của người khác đổ vào email người A. Ruồi bu thật. Thế là A phải unsubcribe mấy diễn đàn đó. Mở một group, tự add địa chỉ emial của nhiều người vào: là chuyện dễ ợt nhưng cá nhân tôi không có thì giờ làm. Một ngày xem tin ở net, phim, youtube, chăm sóc vườn, nấu ăn tặng người quen.., là hết ngày giờ. Thậm chí tay đau nên cũng không thể fw bài hay (vd bài của Bác Vũ Linh) cho bạn bè.

Rừng Gió Brisbane 9/2023

Hoàng Lan Chi

Nhận thấy không ai có đủ uy tín bằng những người trẻ như Khoa Học gia Dương Nguyệt Ánh, Luật sư Đinh Việt – Thứ trưởng Bộ Tư Pháp dưới thời Tổng thống Bush Con – Tướng Lương Xuân Việt và Đại tá Hùng Cao, tôi bèn mạo muội viết một Kiến Nghị tha thiết mời quý vị nêu trên đứng ra lãnh đạo quần chúng ủng hộ Tổng thống Donald Trump để chứng tỏ người Việt Nam đến Mỹ tị nạn Cộng sản không phải là cái thứ tha phương cầu thực, giá áo túi cơm. Câu nói “Đền Ơn Nước Mỹ” của bà Dương Nguyệt Ánh là câu khẩu hiệu xứng đáng cho đồng bào ta noi theo.

Tôi thường gửi bài viết của tôi đến Khoa Học gia Dương Nguyệt Ánh – niềm tự hào của người Việt tị nạn cộng sản – để bà đừng bị Việt Tân sử dụng như Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Giám đốc Việt ngữ của đài RFA Nguyễn văn Khanh làm công cụ cho Việt Tân.

Nhìn thấy trước nếu đảng Dân Chủ quyết tâm làm cho Tổng thống Donald Trump chết rũ trong tù, Hoa Kỳ trở thành Quốc gia Xã Hội Chủ Nghĩa, thì nước Việt Nam trở thành Giao Chỉ Quận một lần nữa. Do đó, tôi mới viết Kiến Nghị thỉnh cầu nữ Khoa Học gia Dương Nguyệt Ánh – niềm tự hào của người Việt – đứng ra lãnh đạo Phong trào Ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Tôi bị bọn Việt Gian – tay sai Việt Cộng – hỗn láo mạ lỵ là điều đương nhiên, bởi vì chúng sợ Tổng thống Donald Trump tái đắc cử Tổng thống, thì chúng mất miếng ăn. Câu nói khí phách của bà Dương Nguyệt Ánh “Chúng ta không thể để mặc cho các quan toà thiên vị lộng hành mà không phản ứng. Chúng ta lại càng không thể bỏ mặc cho các cá nhân phải tranh đấu đơn độc một mình. Dương Ngọc Ánh rất quan tâm đến chính nghĩa của người Việt quốc gia đang bị đánh phá, và mong mỏi cộng đồng Việt Nam hải ngoại cùng sát cánh để đối phó.sẽ được ghi khắc vào lịch sử đấu tranh của người Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản trên toàn thế giới.

Chúng ta rời bỏ quê hương đến sống tại các nước Tự Do là vì không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản, chứ chúng ta không phải là loại người tha phương cầu thực, giá áo túi cơm. Bà Dương Nguyệt Ánh đã xác định lập trường một cách rõ ràng như trên! Giờ đây là thời điểm đồng bào nạn nhân cộng sản hãy sát cánh với bà Dương Nguyệt Ánh để hoàn thành sứ mạng lịch sử.

Bà Dương Nguyệt Ánh xứng đáng là một nhà trí thức vĩ đại hơn tất cả các trí thức khác, nếu bà thực hiện đúng như những gì bà đã tuyên bố! Nếu bà nói mà không thực hành thì tôi có thể nghi ngờ bà bị kẹt với băng đảng Việt Tân ngăn cấm bà không được hành động. Tôi rất mong muốn bà trả lời đề nghị của tôi, giống như bà đã dành thời giờ trả lời nhà văn danh tiếng Phan Nhật Nam, thì tôi trân trọng vô cùng.

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Tạp ghi- Tội nghiệp người nổi tiếng- Giả mạo bạn bè người khác l à vi phạm luật pháp- Vài diễn đàn có “rule”nhưng không tuân theo – Sep 14, 2023

Kể chuyện ngày xưa với nhà văn Văn Quang, Người chung t ình với HLC, “Ma sơ” phổ nhạc “mì ăn liền”- Sep 12, 2023

Kể chuyện ngày xưa với nhà văn Văn Quang

Người “chung tình” với Hoàng Lan Chi

Dường như năm 2022, tôi viết đùa là “Có lẽ hiện giờ người “yêu” tôi nhất là Thúy Vi, em gái ca sĩ Hà Thanh. Lý do, Vi không thích Trump và tôi thì vài lần trêu chọc Vy nhưng Vy không giận”

Sau này, mỗi khi đọc bài từ tôi, Vy có một điệp khúc nói tới lui “ Cám ơn Lan Chi thương mến. Lan Chi khỏe không ?Nhớ qua Vy chơi nghe,Ở lâu mấy cũng được hết, Vy mong gặp Lan Chi lắm.”

Tôi nói Vy qua Úc đi thì Vy bảo vé máy bay lúc này đắt quá! Tôi kêu trời “ Này Vy, vậy Lan Chi cũng thấy nó mắc vậy. Vy là người đi Mỹ từ 75, không phải 2004 như Lan Chi thì có gì mà ngại tiền vé. Lan Chi chưa muốn đi chơi vì lúc này không khỏe. Tay đau. Lan Chi sợ phi cơ lúc này hay delay lắm. Báo đăng hoài đó. Mà nó delay rồi cho ngủ ở phi trường thì chắc Lan Chi chết vì Lan Chi sợ ma thấy mồ đâu dám vào hotel một mình? Chả lẽ đi hỏi khắp phi cơ “có bà nào đi một mình không thì vào hotel chung với tôi vì tôi sợ ma lắm, không dám ngủ một mình! Lan Chi chỉ dám đi Mỹ khi có người đi cùng thôi”

Bà Vy này “chung tình” thật. Nói vậy mà vẫn cứ nhắc nhở hoài là Lan Chi qua chơi bao lâu cũng được.

Ma sơ, người phổ nhạc “mì ăn liền”

Trên đời tôi chưa thấy ai phổ nhạc nhanh như “ma sơ” Nguyễn Tuấn. Sao giống “mì ăn liền” ghê. Hay thật đó. Ông ấy mới phổ bài “Cô Gái Việt” (tôi tặng cho Dương Nguyệt Ánh) nhưng còn chờ bạn ông ấy khỏe cái đã rồi mới hòa âm và hát. ( ông bạn ma sơ bị tai nạn xe cộ). Ma sơ hỏi sao Dương Nguyệt Ánh là gốc Bắc mà bài thơ cứ “Huế” vậy. Giời ơi, đã nói Ánh là “cô gái ba miền” vì cha mẹ người Bắc, Ánh sinh ở Sài Gòn và Ánh lại là con dâu của Huế. Thế là ba miền chứ gì nữa.

Kể chuyện ngày xưa với Văn Quang

Cách đây vài hôm tôi đi tìm cái A thì thấy cái B (chuyện này hay xảy ra lắm). Đúng như Uyên, em họ tôi, từng viết một status ở Facebook nói về việc “đọc thư cũ”. Tôi nghĩ là ai cũng có thú vị ấy. Đọc lại thư cũ của người bạn cũ đã vui rồi mà đọc lại thư cũ của người đã ra đi thì phải nói vừa vui, vừa nhớ, vừa ngậm ngùi.

Dưới đây là chuỗi mails giữa nhà văn Văn Quang và Hoàng Lan Chi vào 2014 .

Thoạt đầu HLC email nói vụ A rồi Văn Quang trả lời dính đến vụ B và thế là Hoàng Lan Chi trêu chọc Văn Quang. Trêu xong rồi bỏ chạy. Trong mail, hai anh em đã già mà như còn trẻ. Cũng vui. Có lẽ không đâu mọi người “trẻ” thật sự bằng trò chuyện với bạn cũ nhỉ. Gặp nhau ở Đại Hội Gia Long thế giới hay Chu Văn An toàn cầu, các cụ ông/cụ bà hớn hở nhắc chuyện xưa, ‘tao mày” loạn xạ khiến người ngoài nghe thấy các cụ sống lại cái thời họ đi học rất là vui.

Mails cũ

1-Tôi mail cho Văn Quangg vì có người khen vụ VQ trả lời tôi nhân ngày 30-4

From: Lan Chi

Subject: có gì hay hay kể cho em nghe với
Date: Sat, 8 Feb 2014 23:39:01 -0800
Anh à, có gì hay hay ngày xưa kể em nghe với.Em thích cái Saigon Muôn Năm Cũ lắm á.

2-Văn Quang trả lời

From: tuyen nguyenquang
Sent: Sunday, February 09, 2014 12:25 AM
To: Lan Chi
Subject: RE: có gì hay hay kể cho em nghe với

Có nhiều thứ chuyện để kể nhưng cứ từ từ. Lâu lâu kể 1 chuyện thì hay hơn. Anh vẫn bù đầu, thực sự rối tung vì hơn 400 bài Lẩm Cẩm Saigon từ 2005 đến nay, nó cứ lung tung xòe, chuyện nọ dính chuyện kia nên làm một lúc rồi chán. Bữa Tết Uyên Thao nó gọi về "mắng vốn" anh quá xá "tao đợi mày hơn 2 năm rồi, gửi cho tao 1 cuốn trước để xuất bản gấp". Anh vẫn lì lợm trả lời "Tao đang làm, giục là tao bỏ đấy". Rồi cũng huề. Cho anh thăm Kim Vui nhé. Ốm đau và dọn nhà cùng lúc thì mệt là cái chắc. Em đọc bài Tâm sự vụn ngày Tết của anh chưa. Gửi em đọc hơi cho biết thôi.

Thân

Văn Quang

3-Tôi “cáu sườn” vì VQ lo edit cho Uyên Thao in sách nên càm ràm Văn Quang:


Subject: em nói thiệt nha
Date: Sun, 9 Feb 2014 15:49:48 -0800
Anh à

Em không biết anh lọc “Lẩm cẩm thiên hạ sự” ra những bài nào để in theo ý UyênThao.

1-Các bài có tính thời sự thì không in được rồi

2-Các bài kia thì dân cựu quân nhân, netter đọc cả rồi. Vậy bán ai mua? ông UT nghĩ gì vậy em không biết.

3-Anh già rồi. Để anh làm gì anh thích. Khi không anh bị vướng vào chuyện bị stress. Chi vậy?

4-Dù anh có in sách “Lẩm cẩm” hay không thì anh vẫn có tên trong lịch sử truyền thông vì anh viết feuilleon, anh làm ĐÀI PHÁT THANH quân đội, vì “Chân trời tím”. Túm lại, cái vụ in sách “Lẩm cẩm” chả có lợi gì cho một ông cụ ngoài 80 như Văn Quang cả. UT dấm dớ (cười).

Anh bây giờ đi chơi hải ngoại đi cho biết. Ngu gì không đi cưa chứ. Trời, người ta không có điều kiện chứ anh đi thì 2 bà vợ, các con anh dư sức cover cho anh đi cho biết rừng phong lá đỏ Virginia của em đẹp thế nào, cho biết Rừng gió Santa Ana Cali của em thế nào, giòng Potomac với hoa anh đào ở DC diễm lệ vào tháng 3 ra sao, tuyết phủ trắng trời Hoa Thịnh Đốn mà HLC hay diễn tả ra sao (cười) rồi qua Canada ngắm thác Niagara, ngắm rừng phong Montreal …Giời ơi, có nhiều thứ để enjoy cơ mà ô Văn Quang ớ ờ. Ngu gì ngồi ở Sài Gòn đi lọc “Lẩm Cẩm” cho Uyên Thao in sách. Vớ vẩn.

Khi nào rảnh thì tà tà nhớ chuyện cũ, có tính cách lịch sử hay hay thì kể cho cô em Goàng Nan Chi nghe, coi bộ có ích cho thiên hạ sự hơn nhiều.

Hừ. Em hỏng ngờ Văn Quang kém thông minh zậy đó. Hí hí (em chạy rồi nha. Cấm đuổi theo)

Á à, cái ông Tướng rủ rê anh đảo chính là Trần Văn Trung phải hong?

Em

4) Văn Quang thanh minh thanh nga:

From: tuyen nguyenquang
Sent: Sunday, February 09, 2014 6:23 PM
To: Lan Chi
Subject: RE: em nói thiệt nha

Có 3 điều LC chưa biết:

1- Vụ đi Mỹ và Úc anh làm đơn từ hơn 2 năm trước rồi nhưng…. không được đi, không phải vì thiếu phương tiện hay các tòa Đại Sứ mà lý do "an ninh". Loại "chuyện dài nhân dân tự vận"!!!

2- Ra sách để "lấy tiếng" hay cần kiếm tiền à? DANH LỢI là đồ bỏ đôi với lão già như anh. Nhà xuất bản có cái nhìn và có nhu cầu của họ. 2 cuốn Lên Đời và cuốn truyện dài Ngã tư hoàng hôn bán hết sạch. Họ muốn có sách khác.

3- Về vụ "đảo chánh hụt" chẳng có gì đáng nói nữa.

Thôi, cho anh số điện thoại của em đi. Lúc nào "có thể được" anh sẽ gọi. Vào giờ nào tiện cho em?

VQ

5) Có lẽ ỷ mình là “em gái”, ưa bắt nạt các ông anh nên tôi tiếp tục càm ràm

Subject: RE: em nói thiệt nha
Date: Sun, 9 Feb 2014 19:12:14 -0800

Em hỏng có nói vụ tiền. Em thấy Uyên Thao như vậy hỏng đúng. 400 bài mà dò, tìm, lọc lựa, edit, đó là tra tấn anh. Sau nữa cách đây khá lâu thì sách còn bán được, thời buổi Ipad bây giờ thì NO. Ép bạn hữu mua là nhiều vị hay làm vậy lắm. Khi không để anh bị stress nhức đầu nhức óc, kỳ hong! (thấy em thương anh chưa? hahhahahhaha) Cell là 123456. Em đang hưởn nè. Bi giờ là 7g20 tối Nam cali

em

6) Tội nghiệp cho Văn Quang. Thời gian đó VQ đang bị “dòm ngó” nên VQ trả lời

Đã ghi nhận số ĐT, sẽ gọi sau khi "thuận tiện" nha. Em phải hiểu chữ này đó là an toàn.

VQ

Trong các ông văn nhạc nghệ sĩ thì tôi thích nhạc Phạm Duy- Nguyễn Văn Đông, thích văn Nhất Linh-Khái Hưng, thích thơ Tản Đà, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Đình Toàn. Ngộ là tôi bận học nên chả xem một truyện “feuilleton” của Văn Quang cả (vì ở nhà tôi, ba tôi là người chọn mua báo nào) nhưng tôi rất mến ông vì tính cách hòa nhã, nhẹ nhàng của ông.

Đã dặn là “anh phải về nhéo tai trái của em cho em biết có thế giới bên kia hay không” nhưng tôi chưa hề thấy Văn Quang về nhéo kể từ khi Văn Quang đi chuyến tàu cuối gì cả. Hừ, vậy là Văn Quang đã quên lời hứa với cô em hoặc là không có thế giới bên kia!

Rừng Gió Brisbane 2023

Hoàng Lan Chi

: em nói thiệt nha Date: Sun, 9 Feb 2014 15:49:48 -0800 Anh à Em không biết anh lọc Lẩm cẩm ra những bài nào để in theo ý UyênThao. 1-Các bài có tính thòi sự thì không in được rồi 2-Các bài kia thì dân cựu quân nhân, netter đọc cả rồi. Vậy bán ai mua? ông UT nghĩ gì vậy em không biết. 3-Anh già rồi. Để anh làm gì anh thích. Khi không anh bị vướng vào chuyện bị stress. Chi vậy? 4-Dù anh có in sách Lẩm cẩm hay không thì anh vẫn có tên trong lịch sử truyền thông vì anh viết feuilleon, anh làm ĐÀI PHÁT THANH quân đội, vì Chân trời tím. Túm lại, cái vụ in sách Lẩm cẩm chả có lợi gì cho một ông cụ ngoài 80 như Văn Quang cả. UT dấm dớ (cười). Anh bây giờ đi chơi hải ngoại đi cho biết. Ngu gì không đi cưa chứ. Trời, người ta không có dk chứ anh đi thì 2 bà vợ, các con anh dư sức cover cho anh đi cho biết rừng phong lá đỏ Virginia của em đẹp thế nào, cho biết Rừng gió Santa Ana cali của em thế nào, giòng Potomac với hoa anh đào ở DC diễm lệ vào tháng 3 ra sao, tuyết phủ trắng trời Hoa Thịnh Đốn mà HLC hay diễn tả ra sao (cười) rồi qua Canada ngắm thác Niagara, ngắm rừng phong Montreal …Giời ơi, có nhiều thứ để enjoy cơ mà ô Văn Quang ớ ờ. Ngu gì ngồi ở Sài Gòn đi lọc Lẩm Cẩm cho Uyên Thao in sách. Vớ vẩn. Khi nào rảnh thì tà tà nhớ chuyện cũ, có tính cách lịch sử hay hay thì kể cho cô em Goàng Nan Chi nghe, coi bộ có ích cho thiên hạ sự hơn nhiều. Hừ. Em hỏng ngờ Văn Quang kém thông

: em nói thiệt nha Date: Sun, 9 Feb 2014 15:49:48 -0800 Anh à Em không biết anh lọc Lẩm cẩm ra những bài nào để in theo ý UyênThao. 1-Các bài có tính thòi sự thì không in được rồi 2-Các bài kia thì dân cựu quân nhân, netter đọc cả rồi. Vậy bán ai mua? ông UT nghĩ gì vậy em không biết. 3-Anh già rồi. Để anh làm gì anh thích. Khi không anh bị vướng vào chuyện bị stress. Chi vậy? 4-Dù anh có in sách Lẩm cẩm hay không thì anh vẫn có tên trong lịch sử truyền thông vì anh viết feuilleon, anh làm ĐÀI PHÁT THANH quân đội, vì Chân trời tím. Túm lại, cái vụ in sách Lẩm cẩm chả có lợi gì cho một ông cụ ngoài 80 như Văn Quang cả. UT dấm dớ (cười). Anh bây giờ đi chơi hải ngoại đi cho biết. Ngu gì không đi cưa chứ. Trời, người ta không có dk chứ anh đi thì 2 bà vợ, các con anh dư sức cover cho anh đi cho biết rừng phong lá đỏ Virginia của em đẹp thế nào, cho biết Rừng gió Santa Ana cali của em thế nào, giòng Potomac với hoa anh đào ở DC diễm lệ vào tháng 3 ra sao, tuyết phủ trắng trời Hoa Thịnh Đốn mà HLC hay diễn tả ra sao (cười) rồi qua Canada ngắm thác Niagara, ngắm rừng phong Montreal …Giời ơi, có nhiều thứ để enjoy cơ mà ô Văn Quang ớ ờ. Ngu gì ngồi ở Sài Gòn đi lọc Lẩm Cẩm cho Uyên Thao in sách. Vớ vẩn. Khi nào rảnh thì tà tà nhớ chuyện cũ, có tính cách lịch sử hay hay thì kể cho cô em Goàng Nan Chi nghe, coi bộ có ích cho thiên hạ sự hơn nhiều. Hừ. Em hỏng ngờ Văn Quang kém thông minh zậy đó. Hí hí ( em chạy rồi nha. Cấm đuổi theo) Á à, cái ông Tướng rủ rê anh đảo chính là Trần Văn Trung phải hong? Em

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Kể chuyện ngày xưa với nhà văn Văn Quang, Người chung t ình với HLC, “Ma sơ” phổ nhạc “mì ăn liền”- Sep 12, 2023

Từ Mộng Tuyền nắm xưaa (2008) đến Tuyết Mai ( Gia Long Sydney 2023) ngày nay – August 8, 2023

HOÀNG LAN CHI

TỪ MỘNG TUYỀN ( 2008) ĐẾN TUYẾT MAI (GIA LONG SYDNEY) NGÀY NAY

Dường như Thầy Thích Pháp Hòa có nhận xét rằng “Phụ nữ là người rất hay phòng từ tâm nhưng không trụ được “tâm””. Tôi thấy vế trên đúng. Phụ nữ rất dễ xúc động và xắn tay vào giúp ngay khi được kêu gọi.

Xưa, vào 2008, Chủ Nhiệm Bút Tre AZ, Mộng Tuyền, hậu duệ VNCH, đã là người đầu tiên tổ chức một buổi tiệc gây quỹ cho Chương trình “HO đợt 2 tức HR” của BPSOS và khi ấy đã được hơn 10.000 MK. Mộng Tuyền đã gây quỹ rất nhanh vì Ts Nguyễn Đình Thắng đã phải trích Quỹ Dự Phòng của BPSOS ra cho chương trình HR. BPSOS khi ấy hoàn toàn không có một “tài trợ” nào cho chương trình này ngoại trừ mạnh thường quân- đồng hương

Nay, 2023, tiểu muội Gia Long của tôi, Tuyết Mai từ Sydney cũng rất nhanh khi hưởng ứng

Chuyện là thế này, tôi xem bài viết của Ts Nguyễn Đình Thắng có tựa “ Cơ hội để giúp ngay hàng trăm đồng bào tị nạn ở Thái Lan sắp lên đường định cư’ , cuối bài đề cập đến trường hợp chị S. đã được CP Úc nhận nhưng không có tiền đóng phạt cho Thái Lan. Số tiền không lớn. Tổng cộng chỉ gần 2.000 Úc Kim. Ts Nguyễn Đình Thắng cũng mail hỏi tôi là “ chị Lan Chi ở Úc có thể vận động MTQ ở đó giúp và hỗ trợ những bước đầu khi gia đình chị S đến Úc được không”. Vì thế tôi đã tóm tắt trường hợp chị S, viết bài gửi Facebook và cả qua mail. Đồng thời tôi gọi cho GS Châu Ngọc Minh vì tôi biết cô Minh là người tu hành, thường xuyên đóng góp cho từ thiện và tôi cũng biết Hội Ái Hữu Gia Long Sydney là một hội Gia Long khá đông và mạnh. Năm xưa, tôi rất tiếc vì Gia Long Syney tổ chức ĐH Gia Long Thế Giới rất đẹp, rất lộng lẫy mà chỉ vì một sơ suất nhỏ đã làm giảm sự thành công. Sau này tôi vẫn nói tôi chấm trang phục và cả báo Gia Long của Sydney 2023 là đẹp nhất.

Trở lại, ngay buổi tối sau khi tôi gọi thì cô Minh cũng gọi ngay cho Hội Trưởng Tuyết Mai (hoan hô cô Minh vì cô làm việc nhanh y như Gia Long Quỳnh Giao vậy). Buổi khuya tôi nhận được tổng cộng: Hai người bạn Facebook, mỗi người gửi 100 Úc Kim, hai người mỗi người 100 MK ( một ở Mỹ và một ở Thụy Sĩ). Hôm sau cô Minh báo “Tuyết Mai nói đã có 4 Gia Long đóng 400, chưa tính cô và Mai

Tôi báo cho BPSOS biết tổng số tiền có được vì chúng tôi dự định nhờ BPSOS gửi cho chị S. đó mặc dù bài viết có ghi tên, tài khoản của một người bạn của chị S ở Thái. ( gửi tiền từ Úc sang Thái làm chúng tôi hơi bối rối).

Ts Nguyễn Đình Thắng là người làm việc cũng rất nhanh. Tôi vẫn nói với mọi người “Trên đời tôi chưa thấy người nào làm việc bài bản, hợp pháp, rất nhanh và giỏi như Nguyễn Đình Thắng. Rất thông minh.” Tôi từng chứng kiến vào 2006, tôi lên phòng ô Thắng, báo cáo việc làm media của tôi thì Thắng vừa nói chuyện vừa nghe hết những gì tôi nói vừa check mail giải quyết mọi chuyện! Thắng viết Anh văn và Việt Văn giỏi như nhau. Nhưng Thắng có một khuyết điểm. Đó là Thắng làm như mọi nhân viên của BPSOS đều phải “văn võ toàn tài” như Thắng nghĩa là cái gì cũng phải biết làm! Trời ơi là trời, mấy “con ranh” trưởng thành sau 75 hoặc trưởng thành ở Mỹ thì làm sao “nói” hay “viết” tiếng Việt được lưu loát? Thắng “bắt” nhân viên chương trình nào thì nhân viên chương trình đó phải “nói” (nghĩa là trò chuyện với cô Lan Chi) trên làn sóng, phải viết bài cho nguyệt san Mạch Sống. Thiệt tình, “nói” thì tôi luyện được nhưng “viết” thì làm sao tôi luyện được nếu họ không có “khiếu viết”??? Thú thật ngày đó tôi điên cái đầu, bị stress nặng vì edit bài của “vài con ranh”. Người tài giỏi chỉ thua Thắng là Trần Trang Khanh! Khanh giỏi cả Anh và Việt. Viết văn rất vững, gọn theo kiểu viết tin của Mỹ. Duy có điều “chị hai này” mà nói trên radio thì như xe lửa chạy. Khi tôi phê bình là “làn sóng Việt Nam Hải Ngọai đa số là cao niên nghe nên không được nói nhanh” thì Khanh than thở “Làm sao mà con nói chậm như anh Thắng với cô” được !!

Trở lại sau khi nhận mail tôi báo cáo tổng số tiền, Ts Nguyễn Đình Thắng đã viết ngay bài “Bốn tin vui trong một ngày: 7 gia đình gồm 49 người sắp lên đường định cư Hoa Kỳ” ( Link: https://machsongmedia.org/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1983-bon-tin-vui-trong-mot-ngay-7-gia-dinh-gom-49-nguoi-sap-len-duong-dinh-cu-hoa-ky.html) và ngay đoạn đầu là như thế này:

Trích Ts Nguyễn Đình Thắng “Tin vui thứ nhất: Chưa đầy 12 tiếng sau khi tôi phổ biến lời kêu gọi giúp gia đình 4 người của cô S. đóng tiền phạt cư trú bất hợp pháp để không phải ở tù 40 ngày trước khi đến tự do, một thân hữu ở Úc cho biết 4 nhà hảo tâm bên đó và một số ở Thuỵ Sĩ và Hoa Kỳ đã quyên góp chớp nhoáng được gần phân nửa số tiền cần có là 42,600 Baht, tương đương khoảng 1,250 USD. Trưa nay, ca sĩ kiêm YouTuber Nguyễn Tiến Dũng gọi báo cho tôi biết là anh và thân hữu cũng đang quyên góp số tiền như vậy. Nghĩa là tổng số sẽ dôi ra. Xem thông tin về gia đình cô S. ở đường link cuối bài” Ngưng trích

Các bạn của tôi, cái “một thân hữu ở Úc” là là ….”Bà Tổng” HLC chớ ai!!!

Đúng là chưa đầy 12 giờ thật. Nhưng phải nói được “nhanh” vậy là nhờ cô Ngọc MinhHội Trưởng Tuyết Mai

Thấy chưa, Gia Long chúng tôi luôn “xuất sắc” trong mọi lãnh vực! ( khoe đấy!). Học cũng giói (trước 75, Gia Long có nhiều thành tích về học vd số đậu Tối Ưu, Ưu, Bình rất cao trong các kỳ thi Tú tài 1 và 2), văn nghệ cũng giỏi và làm việc thiện nguyện cũng giỏi.

Cuối cùng đây là mục đích của Gia Long Hoàng Lan Chi: “Các tỷ muội Gia Long của tôi ơi, nhất là tỷ muội ở Syney, Melbourne và Brisbane” hãy nhín chút để giúp gia đình người dân tộc thiểu số này, bị bức hại vì “tôn giáo” ( và vì thế được CP Úc nhận, CT 832 thì phải) và chỉ còn thiếu ít tiền để đóng phạt cho Thái ( nếu không thì phải ngồi tù trước khi được đi Úc!)”

Hình Tuyết Mai- Đại Hội Gia Long Thế giới 2013

Rừng Gió Brisbane 2023

Hoàng Lan Chi

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Từ Mộng Tuyền nắm xưaa (2008) đến Tuyết Mai ( Gia Long Sydney 2023) ngày nay – August 8, 2023