Category Archives: Đời Sống Xã Hội

Chuyện “internet” -từ nicks đến ẩn danh và giấu mặt

Từ “Nick”  … Kể từ khi internet phát triển, một số từ ngữ được bổ sung. Một trong các từ ngữ đó là “nick”. Nick ở đây là nickname, tức biệt hiệu mà người đó dùng. Một người có thể … Continue reading

Posted in Tạp Ghi, Đời Sống Xã Hội | Comments Off on Chuyện “internet” -từ nicks đến ẩn danh và giấu mặt

Sức Mạnh của Internet trong vụ “Việt Nam Hải Ngoại” giao du với VC

Internet là một phương tiện hữu hiệu để truyền đạt thông tin nhanh chóng. Bất cứ cá nhân nào cũng  đều có thể sử dụng với quyền hạn như nhau và bình đẳng với nhau. Đương nhiên một vài trang … Continue reading

Posted in Đời Sống Xã Hội | Comments Off on Sức Mạnh của Internet trong vụ “Việt Nam Hải Ngoại” giao du với VC

3 bài của Lan Chi về vụ án Đài VNHN giao du với VC

Năm 2009, ký giả Hồng Phúc, cựu Giám Đốc đài Việt Nam Hải Ngoại tại Virginia, tố cáo trước công luận, vài vị Giám Đốc của Đài có hành động “giao du mật thiết” với Đệ tam Tham Tán Tòa … Continue reading

Posted in Đời Sống Xã Hội | Comments Off on 3 bài của Lan Chi về vụ án Đài VNHN giao du với VC

Nên Chia Sẻ Tin Tức Thế Nào?

Thời buổi internet, việc chia sẻ tin tức hết sức cần thiết và thuận lợi. Trong hàng triệu tin tức, người A nhận được và chọn lọc để gửi, người B cũng vậy. Như thế tiết kiệm thì giờ đọc … Continue reading

Posted in Đời Sống Xã Hội | Comments Off on Nên Chia Sẻ Tin Tức Thế Nào?

Khi Muốn Chia Sẻ Thông Tin Cho Thân Hữu

Hiện nay thông tin ở internet rất nhiều. Tuy vậy thái độ đúng đắn của chúng ta khi muốn chia sẻ thông tin với thân hữu trong nhóm của mình là gì? Tôi xin mạn phép góp ý: Khi đọc … Continue reading

Posted in Đời Sống Xã Hội | Comments Off on Khi Muốn Chia Sẻ Thông Tin Cho Thân Hữu