Trang Tưởng Nhớ Nguyễn Văn Đông -2018

TRANG TƯỞNG NHỚ NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN ĐÔNG

Gồm có: Bài viết, Các youtube ( Đám tang, Các CT của Thúy Nga, các TT hay Đài Khác, Tân Cổ Giao Duyên, Vài sáng tác mới của Nguyễn Văn Đông, Cố Ca Sĩ Quỳnh Giao nói về Nguyễn Văn Đông, Những Bài Viết Cũ về Nguyễn Văn Đông

BÀI VIẾT

 

Trần Nhật Phong- Tôi Đi Xem CT Vinh Danh NS Nguyễn Văn Đông-Apri l 30, 2018

§ Con Đường Doanh Nghiệp của Nguyễn Văn Đông -April 14, 2018

§ Anh Ra Đi Mùa Thu- March 2018

§ Kỷ Niệm với Nguyễn Văn Đông kỳ 5- March 14, 2018

§ Kỷ Niệm với Nguyễn Văn Đông kỳ 4- Vụ Thúy Nga- Kim Cương và Khán h Ngọc- Trường Sa Lương Tri Thế Giới- March 10, 2018

§ Kỷ Niệm với Nguyễn Văn Đông kỳ 3-Nỗi lòng người ở lại-Tiền bản q uyền ngày xưa-NVD, một người hào hoa lịch lãm- March 7, 2018

§ Kỷ Niệm với Nguyễn Văn Đông kỳ 2- Ns Trường Sa, Hãng dĩa VN và Sóng Thần, Thúy Nga mờ i NVĐ vào 2006- March 5, 2018

§ Kỷ Niệm với Nguyễn Văn Đông- Kỳ 1- Mấy Dặm Sơn Khê- March 4, 201 8

§ Thúy Vy: Nói về người anh khả kính: Nguyễn Văn Đông- March 4, 2018

§ Nguyễn Quốc Đống- Tưởng Niệm Nguyễn Văn Đông -March 5, 2018

§ Phan Nhật Nam -Tưởng nhớ Nguyễn Văn Đông – Mưa vẫn bay g iăng trên chiều quê hương -March 6, 2018Thúy Vy: Nói về người anh khả kính: Nguyễn Văn Đông- March 4, 2018

§ Hoàng Oanh- Thương Tiếc Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông -March 2, 2018

§ Guillaume Phan- Tiễn Biệt Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông -March 2, 2018

§ Báo Người Việt- Người Sài Gòn nghiêng mình tiễn đưa Ns Nguyễn Vă n Đông-March 2, 2018

§ Quang An- Các lão “thiếu sinh quân” chào tiễn biệt Nguyễ n Văn Đông-March 2, 2018

§ TT Thúy Nga- Các CT về Nguyễn Văn Đông -March 1, 2018

§ Phương Dung-Giao Linh Tưởng nhớ Nguyễn Văn Đông -March 1, 2018

§ Nguyễn T Bích Hậu- Thương tiếc Ns Nguyễn Văn Đông – Feb 26, 2018
Vũ Khanh-Chút Lòng Tưởng Nhớ- Feb 28, 2018
Quỳnh Nguyễn- báo Tuổi Trẻ trong nước – Tin về Ns Nguyễn V ăn Đông – Feb 27, 2018
Trần Củng Sơn-Giã Biệt tác giả Chiều Mưa Biên Giới- Feb 26, 2018
SBTN-Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã từ trần- Feb 26, 2018
RFA- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông ra đi- Feb 26, 2018

§ Báo Người Việt- Ns Nguyễn Văn Đông tác giả “Chiều Mưa Biến Giới” qua đời- Feb 26, 2018
Trần Củng Sơn- Một giai thoại về ” Chiều Mưa Biên Gi ới) Feb 27, 2018
Cáo Phó – Nguyễn Văn Đông – Feb 26, 2017

CÁC YOUTUBE

ĐÁM TANG

3) Giã Biệt người lính Nguyễn Văn Đông- March 2, 2018:

2) Lễ Động Quan nhạc sỹ Nguyễn Văn Đông:

https://www.youtube.com/watch?v=1OzEuqEHPS4

1) Nhập quan:

https://youtu.be/MV0v_-Q3dPU

TT THÚY NGA: live stream và youtube

Marie Tô -Như Quỳnh- Ý Lan nói về CT tưởng nhớ Nguyễn Văn Đông -April 6, 2018

– Live stream Thúy Nga- Thanh Tuyền tưởng nhớ Nguyễn Văn Đông

https://youtu.be/qjFyECjNU68

– Thúy Nga- Những tình khúc bất hủ Nguyễn Văn Đông –vol 1

https://youtu.be/1wtIsFul0Ig

– Thúy Nga- Những tình khúc bất hủ Nguyễn Văn Đông –vol 2

https://youtu.be/K36I6k6GXv4

– Thúy Nga- Những tình khúc bất hủ Nguyễn Văn Đông –vol 3

https://youtu.be/718d_rrMbgo

CÁC TRUNG TÂM , ĐÀI KHÁC

Ca Sĩ Tâm Đoan với chương trình live stream tưởng nhớ nhạc sĩ Ng uyễn Văn Đông- March 3, 2018

– Viet-Tv -Binh nghiệp và nhạc nghiệp của Nguyễn Văn Đông

https://youtu.be/EB2eOTxkhNM

-VBSTV-nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông

https://youtu.be/b53VKgQjQxw

-Phương Dung-Giao Linh tưởng nhớ Nguyễn Văn Đông
https://youtu.be/CCU01gDtW-o

CÁC SÁNG TÁC MỚI CỦA NGUYỄN VĂN ĐÔNG

https://youtu.be/B9pCIzX7Fos

TÂN CỔ GIAO DUYÊN

Thanh Nga- Minh Phụng với Khi Đã Yêu:

http://hoanglanchi.com/hoanglanchi/dao/ThanhNgaMinhPhung-KhiDaYeu.mp3

Mộng Tuyền với Mùa Sao Sáng:

http://hoanglanchi.com/hoanglanchi/dao/MongTuyen-MuaSaoSang.mp3

Ca sĩ Quỳnh Giao – Câu Chuyện văn nghệ- Nói về Nguyễn Văn Đông:

https://youtu.be/1U_X8UnpJ7w

NHỮNG BÀI VIẾT CŨ VỀ NGUYỄN VĂN ĐÔNG

·Hải Ngoại Thương Ca

Bài cũ- Du Tử Lê- Binh Nghiệp và Nhạc Nghiệp của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông -March 2, 2018

· ( http://hoanglanchi.com/?p=674 )

 HOÀNG LAN CHI

This entry was posted in Âm Nhạc-Truyền Hình, Tạp Ghi. Bookmark the permalink.