Nhạc Nguyễn Văn Đông -Cô NữSinh Gia Long -Diệu Thanh và Chế Linh ca

Hôm nay Hoàng Lan Chi vừa vô tình có được một bản nhạc của một người bạn tặng, phải nói là vui với Hoàng Lan Chi.

Đó là bài “Cô nữ sinh Gia Long”. Không biết bài này viết  từ bao giờ nhưng Diệu Thanh và Chế Linh hát như vầy thì chắc là lâu lắm rồi.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/89792831/NguyenVDong/CoNuSinhGL-DieuThanhCheLinh.mp3

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Tạp Ghi and tagged . Bookmark the permalink.