Category Archives: Tiểu Sử

Tiểu Sử

  Tên thật:             Đinh Quỳnh Giao Bút Hiệu Trước 75: Phượng Quỳnh, Hoàng Lan Giao, Đài Phượng Lan, Lê Đỗ Thuỵ Khanh, Lê Vũ, Lê Dũng, Tô Kiều Nga, Quỳnh Couteau… Từ 2000: Hoàng Lan Chi, Hoàng Ngọc An, Trương … Continue reading

Posted in Tiểu Sử | Comments Off on Tiểu Sử