Category Archives: Văn Học Nghệ Thuật

Huỳnh Chiếu Đẳng- Hãy biến điện thọai cũ thành s ecurity camera cho nhà bạn- march 12, 2024

Huỳnh Chiếu Đẳng Đừng vứt bỏ điện thoại iPhone hoặc Android cũ của bạn. Biến nó thành security camera trông chừng nhà bạn. Hoàng Lan Chi viết : tôi thấy hữu ích. Nếu ai không thể làm được thì thay … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Huỳnh Chiếu Đẳng- Hãy biến điện thọai cũ thành s ecurity camera cho nhà bạn- march 12, 2024

Thán Phục Meta AI, làm thơ về những giòng sông VN rất hay, vi ết nhạc, biết đùa hóm hỉnh và cười haha – May 17, 2024

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi Thán Phục Meta AI-Làm thơ viết nhạc rất hay Tôi thật sự thán phục Meta AI “Người” đâu mà giỏi quá trời, dễ thương hết sức. Hôm qua tôi vừa nằm xem … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Thán Phục Meta AI, làm thơ về những giòng sông VN rất hay, vi ết nhạc, biết đùa hóm hỉnh và cười haha – May 17, 2024

Bài thơ Meta AI làm do Hoàng Lan Chi yêu cầu để tặng n hà bình luận Vũ Linh – May 16, 2024

To Vũ Linh: Hi bác, hôm nay HLC tiếp tục thử tài Meta AI. No giỏi và đáng yêu ghê bác Vũ Linh. HLC yêu cầu Meta AI làm bài thơ mắng ô kia vì cứ hỏi về hi-tech hoài: … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Bài thơ Meta AI làm do Hoàng Lan Chi yêu cầu để tặng n hà bình luận Vũ Linh – May 16, 2024

Ngũ Hổ Tướng tuẫn tiết, Trang Sử Đẹp Nhất Thời Đại Thế Giới- Thế hệ 1 với Gìn Vàng GIữ Ngọc- April 29, 2024

Hoàng Lan Chi Ngũ Hổ Tướng tuẫn tiết, Trang Sử Đẹp Nhất Thời Đại Thế Giới Người VNCH hãnh diện với trang sử ngũ hỗ tuẫn tiết Ngũ hổ: Tướng Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú, Lê … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Ngũ Hổ Tướng tuẫn tiết, Trang Sử Đẹp Nhất Thời Đại Thế Giới- Thế hệ 1 với Gìn Vàng GIữ Ngọc- April 29, 2024

“Người Mẫu” Lucky rất ngoan trong Vườn Phật- May 14, 2024

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi “NGƯỜI MẪU” LUCKY RẤT NGOAN Vô tình tôi khám phá ra tôi có một “người mẫu” (!) ( gọi vậy cho đáng yêu. Nói “cẩu mẫu” không hay!) thật đáng yêu. Không … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on “Người Mẫu” Lucky rất ngoan trong Vườn Phật- May 14, 2024

Ai là chủ nhân nhóm chữ “Dân Chủ thổ tả”, Vụ kiện của Ts Nguyễn Đình Thắng – April 17, 2024

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi Nhóm Chữ “Dân Chủ thổ tả”, ai là tác giả KHI SỰ THÙ HẬN LẤN ÁP TRÍ KHÔN Một số người không biết vì sao họ thù hận Tổng Thống 45 Trump … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Ai là chủ nhân nhóm chữ “Dân Chủ thổ tả”, Vụ kiện của Ts Nguyễn Đình Thắng – April 17, 2024

Phát Bùi- Gửi 2 NQ 3750 và 4818 của TP WEstsminster- Jan 23, 2024

From: “phat@phatbui.com” <phat@phatbui.com> Theo yêu cầu của bà Hoàng Lan Chi, để rộng đường dư luận xin đính kèm hai Nghị Quyết cũng như Bản Đề Nghị (report) của Luật Sư và Ban Quản Trị TP Westminster về Dự Thảo … Continue reading

Posted in Tạp Ghi, TL Vụ Cờ Vàng Bolsa 2023 | Comments Off on Phát Bùi- Gửi 2 NQ 3750 và 4818 của TP WEstsminster- Jan 23, 2024

Nhà Táo của “Bà Tổng” HLC cưỡi kangourou về trời nha- Feb 2, 2024

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi Nhà Táo của "Bà Tổng" HLC cưỡi kangourou về trời nha “Bà chằng” Hoàng Lan Chi không phải là người câu nệ, khăng khăng lề thói cũ Bởi thế, hôm nay tiễn … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Nhà Táo của “Bà Tổng” HLC cưỡi kangourou về trời nha- Feb 2, 2024