Category Archives: Thân Hữu

Song Ngọc, Tháng Mười Sao Rụng- Oct 17, 2018

Hoàng Lan Chi Song Ngọc, Tháng Mười Sao Rụng Bây giờ là tháng Mười. Chớm Thu thì lá vàng chưa ngập đường đi nhưng sắc thì đã đổi mầu. Một vì sao rực rỡ của vòm trời ca nhạc VNCH … Continue reading

Posted in Tạp Ghi, Thân Hữu Khác | Comments Off on Song Ngọc, Tháng Mười Sao Rụng- Oct 17, 2018

Mê Thảo, Thời Vang Bóng đã vang động Virginia-2005

Hoàng Lan Chi Hoàng Lan Chi viết: bài tường thuật vào 2006 của Hoàng Lan Chi cho đài Việt Nam Hải Ngọai ở Hoa Thịnh Đốn ********************* Tài Tử Đơn Dương tại buổi chiếu Mê Thảo ở Virginia 17 tháng … Continue reading

Posted in Tạp Ghi, Thân Hữu | Comments Off on Mê Thảo, Thời Vang Bóng đã vang động Virginia-2005

Hoàng Oanh-Vài Giòng Kỷ Niệm Về Danh Ca Ánh Tuyết- Julu 27, 2017

Hoàng Oanh Yesterday at 11:29am · VÀI DÒNG KỶ NIỆM VỀ DANH CA ÁNH TUYẾT Tuần qua, Hoàng Oanh có nghe tin nữ danh ca Ánh Tuyết vừa mới từ trần tại Quận Cam – California. Theo Nhật báo Người … Continue reading

Posted in Âm Nhạc-Truyền Hình, Tạp Ghi, Thân Hữu | Comments Off on Hoàng Oanh-Vài Giòng Kỷ Niệm Về Danh Ca Ánh Tuyết- Julu 27, 2017

Nguyễn Khắc Phước- Tìm Hiểu về Các Loại Tiền của VN- July 19, 2017

LGT: bài khảo cứu về các loại tiền của VN xưa. Rất hay và có giá trị. Đi Chợ Tính Tiền- TIỀN VN XƯA Hình internet " Đi chợ tính tiền "là một bài ca dao lục bát. Bài đã … Continue reading

Posted in Thân Hữu | Comments Off on Nguyễn Khắc Phước- Tìm Hiểu về Các Loại Tiền của VN- July 19, 2017

Nguyễn Văn Lục (Một số kinh nghiệm về 20 năm nền giáo dục miền Nam)

Nguyễn Văn Lục Một số kinh nghiệm về 20 năm nền giáo dục miền Nam Bài dăng từ Đàn Chim Việt LGT: Nguyễn Văn Lục là GS Triết trước 75 và viết bài ở hải ngoại. Bài của ông thường … Continue reading

Posted in Thân Hữu Khác | Comments Off on Nguyễn Văn Lục (Một số kinh nghiệm về 20 năm nền giáo dục miền Nam)

Nguyễn Xuân Phước-Người Việt đã thắng KKK trong cuộc chiến kỳ th ị ở TX như thế nào-1979-được làm thành phim Alamo Bay

LGT: đây là một tài liệu hay. Mô tả lại sự việc người Việt ( hành nghề chài tôm) đã bị kỳ thị, đã bị KKK tuyên chiến và họ đã dũng cảm đương đầu ra sao để đạt đến … Continue reading

Posted in Thân Hữu | Comments Off on Nguyễn Xuân Phước-Người Việt đã thắng KKK trong cuộc chiến kỳ th ị ở TX như thế nào-1979-được làm thành phim Alamo Bay

Thanh Dũng- Việt Nam Cộng Hòa – Giáo dục con đường khai phóng

Việt Nam Cộng Hòa – Giáo dục con đường khai phóng Thanh Dũng Nền giáo dục ở Miền Nam trước 1975 đặt trên 3 phương châm lớn, được ghi vào Hiến Pháp hẳn hoi: nhân bản, dân tộc, và khai … Continue reading

Posted in Thân Hữu Khác | Comments Off on Thanh Dũng- Việt Nam Cộng Hòa – Giáo dục con đường khai phóng

Phan Ni Tấn- Hành Trình Vào Thế Giới Thơ Cung Trầm Tưởng

 Cung Trầm Tưởng là một trong những tên tuổi lớn trên văn đàn thi ca Việt Nam. Hành trình vào thế giới thơ Cung Trầm Tưởng, người đọc không thể không đi sâu vào thế giới những hình tượng và … Continue reading

Posted in Thân Hữu Khác | Comments Off on Phan Ni Tấn- Hành Trình Vào Thế Giới Thơ Cung Trầm Tưởng