Category Archives: Nguyễn Khánh Do

Văn Chương Mặc Áo Thụng Vái Nhau

Cuộc bút chiến “Văn chương mặc áo thụng vái nhau” Giữa Thiện Nhân Nguyễn Khánh Do và Nguyên Sa Trần Bích Lan Hoàng Lan Chi yêu cầu ông Nguyễn Khánh Do cho đăng lại bài viết VCMATVN trên web Lan … Continue reading

Posted in Nguyễn Khánh Do | Comments Off on Văn Chương Mặc Áo Thụng Vái Nhau

Phê Bình Hay Tâng Bốc?

  Trong tiền bán thế kỷ thứ hai mươi, với sự du nhập ào ạt của tư tưởng Âu Tây, và sự phát triển mạnh của chữ quốc ngữ, các bộ môn văn học và nghệ thuật của nước ta … Continue reading

Posted in Nguyễn Khánh Do | Comments Off on Phê Bình Hay Tâng Bốc?

Vĩnh biệt LÊ TRIẾT

Chiếc lá cô đơn trên nhánh cây văn chương vỗ mặt Tôi không quen ông, và chỉ biết mặt ông khi thấy hình hai ông bà kèm vớibản tin ông bị ám sát in trên các báo. Tôi có đọc … Continue reading

Posted in Nguyễn Khánh Do | Comments Off on Vĩnh biệt LÊ TRIẾT

Thiện Nhân Nguyễn Khánh Do viết về Duyên Anh

Lê Dinh của website Hưng Việt phỏng vấn  Thiện Nhân Nguyễn Khánh Do về Duyên Anh  Lê Dinh :. Anh có thể cho biết sự liên hệ giữa anh và nhà văn Duyên Anh như thế nào? Nguyễn Khánh Do: … Continue reading

Posted in Nguyễn Khánh Do | Comments Off on Thiện Nhân Nguyễn Khánh Do viết về Duyên Anh

Quái Nhân và Quái sự.

  1. Một “sự khinh bỉ” đáng khinh bỉ. Là một người thường xuyên đọc sách báo, nếu được hỏi: “có biết Nhật Tiến là ai không? Có biết Nguyễn Ngọc Ngạn là ai không?” chắc bạn sẽ trả lời … Continue reading

Posted in Nguyễn Khánh Do | Comments Off on Quái Nhân và Quái sự.

Đừng Vì Hứng Bút Mà Coi Thường Độc Giả Và Hỗn Láo Với Tiền Nhân

Đừng Vì Hứng Bút  Mà Coi Thường Độc Giả Và Hỗn Láo Với Tiền Nhân Thiện Nhân Nguyễn Khánh Do   LGT: bài này đã lâu và đăng báo Ngày Nay. Hoàng Lan Chi đăng lại. Hồi tháng 10/95 ông … Continue reading

Posted in Nguyễn Khánh Do | Comments Off on Đừng Vì Hứng Bút Mà Coi Thường Độc Giả Và Hỗn Láo Với Tiền Nhân