Category Archives: Nhạc Chọn Lọc

Ngày về-Y Phương

Posted in Nhạc Chọn Lọc | Comments Off on Ngày về-Y Phương

Liên Khúc Phạm Duy-Tiếng Hát Thái Thanh

http://youtu.be/KStKNp1oF7w

Posted in Nhạc Chọn Lọc | Comments Off on Liên Khúc Phạm Duy-Tiếng Hát Thái Thanh