Category Archives: Phim Truyền Hình

Đi Chùa Đại Tùng Quang ghẹo tượng

Click link Rumble:   https://rumble.com/vj3x2d-i-cha-bt-chc-tng.html

Posted in Phim Truyền Hình | Comments Off on Đi Chùa Đại Tùng Quang ghẹo tượng

PV TS Hà Văn Hải

  videoplay?docid=1316848869775837607    

Posted in Phim Truyền Hình | Comments Off on PV TS Hà Văn Hải

PV Nhà Thơ Hoàng Song Liêm

Phỏng vấn nhà thơ Hoàng Song Liêm

Posted in Phim Truyền Hình | Comments Off on PV Nhà Thơ Hoàng Song Liêm

PV Nguyễn Văn Tần- Phạm Bá Vinh

 Lan Chi chỉ giới thiệu vài trích đoạn

Posted in Phim Truyền Hình | Comments Off on PV Nguyễn Văn Tần- Phạm Bá Vinh

PV Nhạc Sĩ Lê Văn Khoa

Posted in Phim Truyền Hình | Comments Off on PV Nhạc Sĩ Lê Văn Khoa

PV TS Nguyễn Văn Hạnh về vấn đề định cư tại Cali năm 1975

Trò Chuyện Với Lan Chi Hoàng Lan Chi thực hiện cho Đài Truyền Hình Việt Nam Hải Ngoại ở DC Pv TS Nguyễn Văn Hạnh, Giám Đốc VP Định Cư qua 2 kỳ: TT Bush cha và con

Posted in Phim Truyền Hình | Comments Off on PV TS Nguyễn Văn Hạnh về vấn đề định cư tại Cali năm 1975

PV TS Nguyễn Đình Thắng về CT HO đợt 2

Trò Chuyện Với Lan Chi Hoàng Lan Chi thực hiện cho Đài Truyền Hình Việt Nam Hải Ngoại ở DC PV TS Nguyễn Đình Thắng về CT HO đợt 2 ( 2006)

Posted in Phim Truyền Hình | Comments Off on PV TS Nguyễn Đình Thắng về CT HO đợt 2

Tóm Tắt một số youtube của Hoàng Lan Chi

Tóm tắt một số yotube của CT Trò Chuyện Với Lan Chi do Hoàng Lan Chi thực hiện trải dài từ 2004 đến nay. Các tóm tắt chỉ nhằm giới thiệu tổng quát, mỗi show chừng 3 phút.

Posted in Phim Truyền Hình | Comments Off on Tóm Tắt một số youtube của Hoàng Lan Chi