PV TS Nguyễn Đình Thắng về CT HO đợt 2

Trò Chuyện Với Lan Chi

Hoàng Lan Chi thực hiện cho Đài Truyền Hình Việt Nam Hải Ngoại ở DC

PV TS Nguyễn Đình Thắng về CT HO đợt 2 ( 2006) http://www.youtube.com/watch?v=QQYxPHI54Sk

This entry was posted in Phim Truyền Hình. Bookmark the permalink.