PV TS Nguyễn Văn Hạnh về vấn đề định cư tại Cali năm 1975

Trò Chuyện Với Lan Chi

Hoàng Lan Chi thực hiện cho Đài Truyền Hình Việt Nam Hải Ngoại ở DC

Pv TS Nguyễn Văn Hạnh, Giám Đốc VP Định Cư qua 2 kỳ: TT Bush cha và con

This entry was posted in Phim Truyền Hình. Bookmark the permalink.