Category Archives: Hướng Dẫn Làm Blog

Tạo Blog với WordPress- Một Số Định Nghĩa Các Tên Gọi cho các thứ trong blog WordPress

Định nghĩa: category, menu, widget, header… 1-Thư Ngỏ không thể là 1 category. Nó là 1 post. Dán sticky, thì nó luôn xuất hiện trang chính, không bị post sau đẩy xuống dưới. 2– Nếu ví blog là nhà thì … Continue reading

Posted in Hướng Dẫn Làm Blog | Comments Off on Tạo Blog với WordPress- Một Số Định Nghĩa Các Tên Gọi cho các thứ trong blog WordPress

Tạo Blog với WordPress- Bài 15-Làm hình ở homepage, click vào sẽ dẫn đến một album hình

Dasboard/Appearance/Widget Rê cái Image qua phải, vùng số 1 Cho địa chỉ URRL của 1 hình nhỏ coi như cover. (chọn small size) Bên dưới điền địa chỉ URL của một album mà ta cất ở nơi khác, vd picasa. … Continue reading

Posted in Hướng Dẫn Làm Blog | Comments Off on Tạo Blog với WordPress- Bài 15-Làm hình ở homepage, click vào sẽ dẫn đến một album hình

Tạo Blog với WordPress- Bài 14-Làm Mục Lục

Dasboard/ Pages/Add new Gõ y chang như hình chụp:

Posted in Hướng Dẫn Làm Blog | Comments Off on Tạo Blog với WordPress- Bài 14-Làm Mục Lục

Tạo Blog với WordPress- Bài 13-Gửi bài qua mail

Bài 13-Gửi bài qua e mail Dasboard/Setting/Writing/Post via mail/ chọn my blog. Qua window mới. Ở Post by e mail, click Enable. Nó sẽ cho một địa chỉ mail. Giữ kỹ không cho ai biết. Xem hình ở dưới.

Posted in Hướng Dẫn Làm Blog | Tagged | Comments Off on Tạo Blog với WordPress- Bài 13-Gửi bài qua mail

Tạo Blog với WordPress- Bài 12-Xem tình trạng hoạt dộng của blog

Có nhiều cách. Một cách là click icon ở ngay trên cùng của blog ( phải là admin mới coi được) Ra như sau

Posted in Hướng Dẫn Làm Blog | Tagged | Comments Off on Tạo Blog với WordPress- Bài 12-Xem tình trạng hoạt dộng của blog

Tạo Blog với WordPress- Bài 11-Quick Edit

Bài 11-Quick Edit Dasboard/Post/ Chọn Quict Edit. Từ đó edit được vài thứ cho nhanh, vd chọn tag, category, hay move vào trash.

Posted in Hướng Dẫn Làm Blog | Tagged | Comments Off on Tạo Blog với WordPress- Bài 11-Quick Edit

Tạo Blog với WordPress- Bài 10-Post bài viết

Bài 10-Post bài viết Dasboard/Post/Add new Coi dưới đây: Tại đây có đầy đủ: publish, sticky ( dán sticky thì nó luôn xuất hiện ở trang chính, không bị trôi đi), remove vào trash.. Phải coi hết và cứ thực … Continue reading

Posted in Hướng Dẫn Làm Blog | Comments Off on Tạo Blog với WordPress- Bài 10-Post bài viết

Tạo Blog với WordPress- Bài 9- Header

Bài 9-Header Dasboard/Appearance/Header Click vào sẽ thấy họ báo cho biết size là 940* 200. vậy hãy làm 1 header theo ý thích có kích thước trên.

Posted in Hướng Dẫn Làm Blog | Tagged , | Comments Off on Tạo Blog với WordPress- Bài 9- Header