Tag Archives: làm blog với wordpress

Tạo Blog với WordPress- Bài 9- Header

Bài 9-Header Dasboard/Appearance/Header Click vào sẽ thấy họ báo cho biết size là 940* 200. vậy hãy làm 1 header theo ý thích có kích thước trên.

Posted in Hướng Dẫn Làm Blog | Tagged , | Comments Off on Tạo Blog với WordPress- Bài 9- Header

Tạo Blog với WordPress- Bài 8-Tạo Menu Custom

Bài 8-Tạo các menu khác Ngoài Main menu là cái chính mà ta chọn location cho nó là primary, để hiện ở header của trang chính, ta có thể tạo nhiều menu theo yêu cầu. vd muốn tạo một menu … Continue reading

Posted in Hướng Dẫn Làm Blog | Tagged , | Comments Off on Tạo Blog với WordPress- Bài 8-Tạo Menu Custom

Tạo Blog với WordPress- Bài 1- Ghi danh một blog với WordPress

WordPress giúp gì cho việc làm blog? Thời buổi hiện nay, viết blog rất thông dụng. Như một web cá nhân thu nhỏ. Viết để chia sẻ, bày tỏ. WordPress là một công ty đã giúp netters về chuyện có … Continue reading

Posted in Hướng Dẫn Làm Blog, Tạp Ghi | Tagged , | Comments Off on Tạo Blog với WordPress- Bài 1- Ghi danh một blog với WordPress