Category Archives: Phạm Khắc Trung

Thần Giao Cách Cảm

THẦN GIAO CÁCH CẢM Phạm Khắc Trung Trước ngày “dải phóng”, tôi cũng có “Đào” như ai vậy. Mẫu người tôi chọn thuở đó phải biết xí xọn, lí lắc, và có một chút “điêu ngoa” theo lối diễn tả … Continue reading

Posted in Phạm Khắc Trung | Tagged | Comments Off on Thần Giao Cách Cảm

Phạm Khắc Trung-Nước chẩy mây trôi

NƯỚC CHẢY MÂY TRÔI Phạm Khắc Trung Qua học kỳ 3, chúng tôi học buổi sáng dự lớp ở trường Luật, buổi chiều thảo luận tại trường đại học Phương Nam, trong khuôn viên Viện Hóa Đạo. Chủ nhật lao … Continue reading

Posted in Phạm Khắc Trung | Tagged | Comments Off on Phạm Khắc Trung-Nước chẩy mây trôi

Phạm Khắc Trung- viết về Lan Chi

Lan Chi: tôi mới quen Trung. Em ở Canada. Có những người quen lâu nhưng cứ “bình bình” và có những người mới quen mà mau chóng thân thiết. Năm vừa qua tôi hên là “lụm” được 2 cậu em. … Continue reading

Posted in Phạm Khắc Trung | Comments Off on Phạm Khắc Trung- viết về Lan Chi