Category Archives: Phạm Thị Nhung

Phạm Thị Nhung- Tâm tình về hoa ngọc lan

Phạm Thị Nhung (Cựu GS Gia Long) LGT: GS Phạm Thị Nhung dậy Việt Văn tại Gia Long. Bà là một giáo sư giỏi và chiếm cảm tình của tất cả học trò. Vì biến cố 1975, Bà phải bỏ … Continue reading

Posted in Phạm Thị Nhung, Tạp Ghi | Comments Off on Phạm Thị Nhung- Tâm tình về hoa ngọc lan

Phạm Thị Nhung-Trầu Cau Trong Đời Sống Văn Hóa Dân Tộc

Xin ghi rõ nguồn ( trích từ blog Hoàng Lan Chi )  GS Phạm  Thị Nhung Ngày nay, qua nhiều sách vở và các tài liệu khảo cổ, người ta được biết trầu cau là hai loại cây đã xuất … Continue reading

Posted in Phạm Thị Nhung | Comments Off on Phạm Thị Nhung-Trầu Cau Trong Đời Sống Văn Hóa Dân Tộc

Phạm Thị Nhung-Chinh-Phụ Ngâm Vấn Đề Chiến Tranh Và Ý Thác Ngụ Của Tác Giả

Xin ghi rõ nguồn ( trích từ blog Hoàng Lan Chi ) Phạm thị Nhung              Trong Chinh-phụ ngâm khúc chỉ thấy nói đến những địa danh, địa trận, những chốn hẹn hò, những tên thành, núi, sông và ngay … Continue reading

Posted in Phạm Thị Nhung | Comments Off on Phạm Thị Nhung-Chinh-Phụ Ngâm Vấn Đề Chiến Tranh Và Ý Thác Ngụ Của Tác Giả

Phạm Thị Nhung-Dẫn Vào Thế Giới Ca Dao

                    Xin ghi rõ nguồn ( trích từ blog Hoàng Lan Chi) GS. Phạm Thị Nhung Hiện tượng ngôn ngữ có trước văn tự là một hiện tượng phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Lúc đầu … Continue reading

Posted in Phạm Thị Nhung | Comments Off on Phạm Thị Nhung-Dẫn Vào Thế Giới Ca Dao

Phạm Thị Nhung-Những Hình Thức Nghệ Thuật Trong Ca Dao

  Xin ghi rõ nguồn ( trích từ blog Hoàng Lan Chi ) G.S. PHẠM THỊ NHUNG Ca dao thuộc loại văn chương bình dân truyền khẩu của dân tộc, thường được chúng ta hiểu là những câu nôm na, … Continue reading

Posted in Phạm Thị Nhung | Comments Off on Phạm Thị Nhung-Những Hình Thức Nghệ Thuật Trong Ca Dao

Phạm Thị Nhung-Phụ Nữ Việt Nam Và Vấn Đề Giáo Dục

                                Xin ghi rõ nguồn ( trích từ blog Hoàng Lan Chi )                                                    G.S. Phạm Thị Nhung Dân tộc Việt Nam vốn coi trọng gia đình, xem đó là nguồn gốc, là thành phần căn bản xây dựng xã hội. … Continue reading

Posted in Phạm Thị Nhung | Comments Off on Phạm Thị Nhung-Phụ Nữ Việt Nam Và Vấn Đề Giáo Dục

Phạm Thị Nhung-Thiên Tình Sử Của Thi Sĩ Vũ Hoàng Chương

LGT: Lan Chi gửi bài này đầu tiên vào khoàng năm 2001. Sau đó Lan Chi gửi hay giới thiệu đến một số báo.Xin ghi rõ nguồn ( trích từ blog Hoàng Lan Chi ) Tình yêu là một nguồn … Continue reading

Posted in Phạm Thị Nhung | Comments Off on Phạm Thị Nhung-Thiên Tình Sử Của Thi Sĩ Vũ Hoàng Chương