Category Archives: Tổng Nha Kế Hoạch

Tìm “những người nghiêng nghiêng” của Tổng Nha Kế Hoạch VNCH

  Gia Đình Tổng Nha Kế Hoạch Bây giờ là tháng Sáu. Tháng Sáu trời mưa ở Sài Gòn nhưng Cali thì không mưa nhiều như thế. Mưa đêm rả rích. Tôi yêu mưa đêm lắm. Tiếng mưa tí tách … Continue reading

Posted in Quán cà phê TNKH, Tạp Ghi, Tổng Nha Kế Hoạch | Tagged , | Comments Off on Tìm “những người nghiêng nghiêng” của Tổng Nha Kế Hoạch VNCH

“Bác Phó” của tôi

Tặng “Bác Phó” TLN ( Canada )  Ai nói trái đất tròn, tôi đồng ý liền tút sụyt, giơ cả hai lẫn hai chân, thêm cái đầu lúc lắc. Tròn vì gặp lại rất nhiều người xưa. Có lẽ phải … Continue reading

Posted in Tổng Nha Kế Hoạch | Comments Off on “Bác Phó” của tôi

Nhân sự Tổng Nha Kế Hoạch trong “bộ nhớ Thái An”

Thái An Em ghi theo mémoire của em nhân sự của TNKH  từ thời điểm em vào làm việc (12/1972, anh Ngọc tuyển và interviewer An, Trinh, Châu) cho đến 4/1975 để chị Lan Chi exploiter. Nếu có sai, xin … Continue reading

Posted in Quán cà phê TNKH | Comments Off on Nhân sự Tổng Nha Kế Hoạch trong “bộ nhớ Thái An”

Gia Đình Tổng Nha Kế Hoạch

Một số hình ảnh của nhóm Tổng Nha Kế Hoạch  

Posted in Hình Ảnh nhóm TNKH | Comments Off on Gia Đình Tổng Nha Kế Hoạch