Tag Archives: tổng nha kế hoạch

Tìm “những người nghiêng nghiêng” của Tổng Nha Kế Hoạch VNCH

  Gia Đình Tổng Nha Kế Hoạch Bây giờ là tháng Sáu. Tháng Sáu trời mưa ở Sài Gòn nhưng Cali thì không mưa nhiều như thế. Mưa đêm rả rích. Tôi yêu mưa đêm lắm. Tiếng mưa tí tách … Continue reading

Posted in Quán cà phê TNKH, Tạp Ghi, Tổng Nha Kế Hoạch | Tagged , | Comments Off on Tìm “những người nghiêng nghiêng” của Tổng Nha Kế Hoạch VNCH