Category Archives: Viết về Lan Chi

Thân hữu viết cho Lan Chi

  Từ thuở xa xưa, năm 14 hay 18, viết báo tài tử, tôi vẫn thường nhận được thư của người yêu mến. Nôm na là “fan”. Gom lại đây, một số mails tiêu biểu từ nhiều người, viết cho … Continue reading

Posted in Viết về Lan Chi | Tagged , | Comments Off on Thân hữu viết cho Lan Chi