Category Archives: Tạp Ghi

Chân dung bà nội/ngoại thời F@- March 6, 2019

Hoàng Lan Chi Chân Dung Bà nội/ngoại kiểu mẫu của thời f@ ThỜI Facebook, một bà nội/ngoại kiểu mẫu là: · Lúc nào cũng tươm tất, xinh đẹp, sạch sẽ, thơm tho để gia đình/con cháu được hãnh diện. · … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Chân dung bà nội/ngoại thời F@- March 6, 2019

Gia Long NK 71-78, bà Giao Phan là TGĐ điều hành chương trình đóng HKMH của Mỹ- Dec 2018

Hoàng Lan Chi viết: Tôi mới được biết bà Phan Giao, TGĐ điều hành chương trình đóng HKMH của Mỹ là Gia Long 71-78 nhưng bạn cùng lớp của Giao Phan, Kim Diệp, viết “chúng em đi từ 75 nên … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Gia Long NK 71-78, bà Giao Phan là TGĐ điều hành chương trình đóng HKMH của Mỹ- Dec 2018

Đón tỷ Gia Long đi tàu Cruise ghé Brisbane-Nov 29, 2018

Hoàng Lan Chi Đón Sư tỷ Gia Long Phương Trần Đi Tàu Cruise và Ghé Brisbane Chị Phương Trần, đi Cruise từ Mỹ qua. Tôi và một muội GL khác đi đón. Lúc này họ đổi chỗ nên tìm hơi … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Đón tỷ Gia Long đi tàu Cruise ghé Brisbane-Nov 29, 2018

Facebook Hoàng Lan Chi tính đến Nov 19, 2018

NOVEMBER 2018 Facebook Hoàng Lan Chi Tính tới November 19, 2018 LGT: xem tựa đề, chọn bài. Nên cố gắng đọc để có thêm “informations” về mọi vấn đề. Đừng để mình lạc hậu. Khi có nhiều tin tức nhờ … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Facebook Hoàng Lan Chi tính đến Nov 19, 2018

Nhớ Sài Gòn 2014-2018-Nov 17, 2018

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi Nhớ Sài Gòn 2014-2018 Năm 2014, tôi viết bài “Nhớ Sài Gòn”. Bài ấy không có trong blog Hoàng Lan Chi vì đợt ấy blog trục trặc gì đó nên không post … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Nhớ Sài Gòn 2014-2018-Nov 17, 2018

Các bài Facebook Hoàng Lan Chi -Oct-2018

OCTOBER 2018 Facebook Hoàng Lan Chi LGT: xem tựa đề, chọn bài. Nên cố gắng đọc để có thêm “informations” về mọi vấn đề. Đừng để mình lạc hậu. Khi có nhiều tin tức nhờ net, thì nói chuyện được … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Các bài Facebook Hoàng Lan Chi -Oct-2018

Song Ngọc, Tháng Mười Sao Rụng- Oct 17, 2018

Hoàng Lan Chi Song Ngọc, Tháng Mười Sao Rụng Bây giờ là tháng Mười. Chớm Thu thì lá vàng chưa ngập đường đi nhưng sắc thì đã đổi mầu. Một vì sao rực rỡ của vòm trời ca nhạc VNCH … Continue reading

Posted in Tạp Ghi, Thân Hữu Khác | Comments Off on Song Ngọc, Tháng Mười Sao Rụng- Oct 17, 2018

Các bài ở Facebook Hoàng Lan Chi tính đến October 13, 2018

Facebook Hoàng Lan Chi Bài từ 1-13 October, 2018 LGT: xem tựa đề, chọn bài. Nên cố gắng đọc để có thêm “informations” về mọi vấn đề. Đừng để mình lạc hậu. Khi có nhiều tin tức nhờ net, thì … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Các bài ở Facebook Hoàng Lan Chi tính đến October 13, 2018