Category Archives: Tạp Ghi

Lan Chi với Đam mê mới và Từ Thiện kiểu mới- Feb 10, 2018

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi Hoàng Lan Chi với đam mê mới và “từ thiện mới” Tôi là người thích cái đẹp. Hoa đẹp, phong cảnh đẹp, trẻ con đẹp, con gái đẹp và cả cụ bà … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off

Thời Tiết của Đất Trời và Thời Tiết của Cộng Đồng-Jan 28, 2018

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi THỜI TIẾT CỦA ĐẤT TRỜI VÀ THỜI TIẾT CỘNG ĐỒNG Năm nay có lẽ toàn thế giới lạnh hơn mọi năm. Các vùng đông/tây bắc Hoa Kỳ đã có người chết vì … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off

Năm Bảy Loại “Em”- Jan 12, 2018

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi Hoàng Lan Chi Năm Bảy Loại “Em” Đầu năm 2018 có chuyện vui nhỏ cho cá nhân tôi, liên quan đến các cậu em quen ở net và đó là lý do … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off

“Vào bếp” của Hoàng Lan Chi -Jan 11, 2018

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi Hoàng Lan Chi Vào bếp của Hoàng Lan Chi Hôm trước tôi viết người nào thích “lăn vào bếp” thì coi như đã được Thượng Đế ưu đãi khá nhiều. Lý do: … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off

Cách viết tin ngắn trong thời internet cho thế hệ hai- Jan 10, 2 018

Hoàng Lan Chi VIẾT TIN NGẮN TRONG THỜI INTERNET MỤC ĐÍCH: lứa chúng tôi đã già, sẽ chết và cần người tiếp theo để viết bài. Thế hệ 1,5 lứa đầu còn khá về Việt ngữ. Lứa sau vì trưởng … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off

List những bài viết về ca sĩ Hà Thanh- 2014

§ Ca Sĩ Quỳnh Giao -Hà Thanh, họa mi xứ Huế § Vương Trùng Dương-HÀ THANH, Hạc Vàng Về Cõi Thiên Thu § Bùi Xuân Cảnh- Thương tiếc Hà Thanh § Lê Ngọc Tuý Hương-Thương Tiếc Hà Thanh § Nguyễn … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off

Kỷ Niệm Bốn Năm Hà Thanh Đi Xa- Jan 2, 2018

Hoàng Lan Chi Kỷ Niệm Bốn Năm Hà Thanh Đi Xa Thời gian lúc nào cũng nhanh. Mới đó mà ca sĩ Hà Thanh ra đi đã được bốn năm. HT là một ca sĩ có một giọng hát đặc … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off

Mục Lục blog Hoàng Lan Chi năm 2017

LGT: sau này Hoàng Lan Chi ít có thì giờ với web cá nhân. Lý do Facebook choán nhiều thời gian. Nhưng Facebook có hiệu quả hơn. Tiếc là nhiều vị cao niên vẫn mù tịt với Facebook. § Một … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off