Gia Đình Tổng Nha Kế Hoạch

Một số hình ảnh của nhóm Tổng Nha Kế Hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Quý Đính-Từ Trì- Trần Lương Ngọc

Lê Quý Đính-Trần Lương Ngọc

Lê Quý Đính-Trương Hoài Tâm

 

Lê Ôn Hiệp-Trương Hoài Tâm

Chị Dung-Thái An

 

 

 

 

 

This entry was posted in Hình Ảnh nhóm TNKH. Bookmark the permalink.