Nhà Táo của “Bà Tổng” HLC cưỡi kangourou về trời nha- Feb 2, 2024

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi

Nhà Táo của "Bà Tổng" HLC cưỡi kangourou về trời nha

“Bà chằng” Hoàng Lan Chi không phải là người câu nệ, khăng khăng lề thói cũ

Bởi thế, hôm nay tiễn Táo về trời, Úc đi trước Mỹ một ngày nha, tôi mời ổng xơi bia cho mát vì đang nóng quá. Nhậu bia với khế ngọt, cây nhà lá vườn. Rồi ăn bắp cho tốt bụng vì đi đường xa. Kế đó xơi vài vị mứt miếc cho ra vẻ Tết. Hoa lá cũng vườn nhà. Tôi không cho nhà Táo cưỡi cá chép. Dẹp!. “Miệt dưới” này thì phải cưỡi kangourou cho oai, đẹp vì kangourou là võ sư bẩm sinh. Chạy cũng nhanh mà cũng bảo vệ rất giỏi vì “dữ” vô cùng.

Không việc gì phải theo nếp cũ cả ( cười). Thời buổi @, tôi tiễn Táo vậy đó.

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.