Tạo Blog với WordPress- Bài 9- Header

Bài 9-Header

Dasboard/Appearance/Header

Click vào sẽ thấy họ báo cho biết size là 940* 200.

vậy hãy làm 1 header theo ý thích có kích thước trên.

Chọn Choose File/ rồi upload. Xem. Ưng ý thì crop rồi save. Xem ở dưới, sẽ thấy ta có thể upload nhiều hình rồi để đó. Buồn buồn lại vào đây, đổi header chơi, chả sao.

Ra trang chính coi kết quả của mình.

This entry was posted in Hướng Dẫn Làm Blog and tagged , . Bookmark the permalink.