Tạo Blog với WordPress- Bài 10-Post bài viết

Bài 10-Post bài viết

Dasboard/Post/Add new

Coi dưới đây:

Tại đây có đầy đủ: publish, sticky ( dán sticky thì nó luôn xuất hiện ở trang chính, không bị trôi đi), remove vào trash..

Phải coi hết và cứ thực tập. Sai thì bỏ.

Nhớ chọn category cho post, cho tag thì netter search net sẽ thấy bài mình..

Cứ thực tập rồi xem. Sai thì dục thùng rác.

Tại Publish, chúng ta có thể chọn ngày giờ tuỳ ý. Vd một topic post mới post tức thì nhưng mình muốn cho lưu lại, giả vờ như được post cách một tuần thì vẫn được. Cứ click vào và chọn ngày giờ Publish mà mình thích. Đổi lúc nào cũng được.

Chọn category cho post:
Một post có thể nằm trong 1 hay nhiều category, không sao.

Nếu thấy problem sau:
Nếu thấy các giòng cách xa nhau thì bấm Ctrl, Shif và chữ U . Xong bấm lại lần 2 cũng 3 keys trên, mọi giòng sẽ gần nhau.

Để bài viết chỉ xuất hiện vài giòng ở trang chính:
Tag more được chèn để khi post ở trang chính, chỉ xuất hiện chút xíu và sau đó netter sẽ click chữ Continue để đọc thêm. Mục đích: không để bài dài ngoằng ở trang chính…

Chèn hình hay những cái khác:

Trong post, cứ click các icons bên trên để insert picture hay link…

Edit: post bài viết rồi, vẫn có thể click vào nút Edit ở cuối bài để sửa. Đương nhiên, luôn luôn phải login với quyền Admin.

Lời khuyên: copy từ word, bài ngắn. Áp dụng mọi feature của post để xem, học cho nhuần nhuyễn. Đừng ham hố,tưởng ngon xơi, lo post bài thiệt cho nhiều làm gì

 

This entry was posted in Hướng Dẫn Làm Blog. Bookmark the permalink.