Tạo Blog với WordPress- Một Số Định Nghĩa Các Tên Gọi cho các thứ trong blog WordPress

Định nghĩa: category, menu, widget, header…

1-Thư Ngỏ không thể là 1 category. Nó là 1 post. Dán sticky, thì nó luôn xuất hiện trang chính, không bị post sau đẩy xuống dưới.

2– Nếu ví blog là nhà thì Category là các loại phòng của nhà. Dưới category có subcategory.

Vd -Category Phòng Khách. Có subcategory là Phòng Khách chính, Phòng Khách phụ
-Category Phòng Ngủ có sub là Phòng Ngủ cha mẹ, Phòng ngủ các con…

3-Nếu ví blog là 1 quán ăn thì category ví như Các loại đồ ăn.

Vd -Category Cá. Dưới Cá có subcategory (Cá biển, cá sông..)
-Category Thịt. Dưới Thịt có subcateory là (hịt heo, thịt bò)

4- Menu gồm có main menu là quan trọng nhất

-Main menu ( do mình đặt tên để ám chỉ menu chính cho Home page). Vd coi blog Hoàng Lan Chi thì main menu là ở ngay home page, bên trên. Main menu chứa các category chính có ở blog của mình.
-Nếu ví blog là nhà thì Main menu coi như cái bản đồ, để ngoài cổng, chỉ cho mọi người biết, nhà tui có bao nhiêu Phòng Khách, Phòng Ngủ, Phòng Ăn, Phòng Tắm.
-Nếu ví blog là Restaurant thì Main menu ví như cái Thực Đơn chính ( bởi vậy có tên Menu) đưa cho khách, tiệm tui có Thịt, Cá..
-Do đó phải create Main menu rồi cho biết trong đó có những Items nào. Tức là add tên các category vào Main menu.
-Rồi phải cho nó, tức wordpress biết, tớ chọn ưu tiên là Main Menu đó nghe. Thì nó, tức Main menu sẽ xuất hiện ở home page. Không nói, làm sao nó biết mà xuất hiện? Nghĩa là phải vào mục Menu location mà set.

5-Menu còn có custom menu mà mình thường cho nó hiện ở bên phải home page. Vd tui có custom menu tui đặt tên là Mời Xem. Trong Menu Mời Xem, tui có 2 Items. Muốn làm cái menu này, phải coi bài Custom menu. Cón tại sao cái menu Mời Xem xuất hiện được ở cột bên phải của home page? Phải làm chớ. Không làm, ai xuất hiện cho? Muốn bày đồ hàng chơi thì phải vô bài học Widget.
Coi hình nè

6-Header là cái bảng hiệu của blog mình ở home page. Word cho sẵn, muốn xài thì xài, không xài thì upload cái của riêng mình lên. Buồn buồn thì mỗi tháng load một kiểu khác lên cho zui cửa zui nhà.

This entry was posted in Hướng Dẫn Làm Blog. Bookmark the permalink.