Tạo Blog với WordPress- Bài 12-Xem tình trạng hoạt dộng của blog

Có nhiều cách. Một cách là click icon ở ngay trên cùng của blog ( phải là admin mới coi được)
Ra như sau

This entry was posted in Hướng Dẫn Làm Blog and tagged . Bookmark the permalink.