Tạo Blog với WordPress- Bài 13-Gửi bài qua mail

Bài 13-Gửi bài qua e mail

Dasboard/Setting/Writing/Post via mail/ chọn my blog.

Qua window mới. Ở Post by e mail, click Enable. Nó sẽ cho một địa chỉ mail. Giữ kỹ không cho ai biết. Xem hình ở dưới.

Bài viết bình thường.

Suject mail chính là subject bài

Trong bài không được có gạch ngang ( Word sẽ hiểu là End)

Chèn lịnh category. vd bài này muốn ở category Thời Sự thì bỏ vào e mail ( đâu cũng được, tôi thường bỏ ngay trên cùng) như sau

Phải giữ kỹ địa chỉ mail này. Ai cũng có thể từ mail họ gửi bài đến qua địa chỉ mail đó.

Nếu trục trặc bị lộ thì có thể vào lại, chọn Generate lại, word sẽ cho địa chỉ mail khác, đừng lo!

Còn mục Voice thì cũng Enable. Nó cho 1 số đặc biệt. Call số đó, nhập code, rồi nói hay cho nhạc tuỳ ý. Hang up. Sau 5 phút, tự động hiện ở blog với tên audio post. Vào đó rename lại post.

This entry was posted in Hướng Dẫn Làm Blog and tagged . Bookmark the permalink.