Tạo Blog với WordPress- Bài 15-Làm hình ở homepage, click vào sẽ dẫn đến một album hình

Dasboard/Appearance/Widget

Rê cái Image qua phải, vùng số 1

Cho địa chỉ URRL của 1 hình nhỏ coi như cover. (chọn small size)

Bên dưới điền địa chỉ URL của một album mà ta cất ở nơi khác, vd picasa.

Như vậy, tại home page, có hình nhỏ. Khi click vào hình này, sẽ dẫn đến 1 album hình.

Hình minh hoạ

This entry was posted in Hướng Dẫn Làm Blog. Bookmark the permalink.