Tóm Tắt một số youtube của Hoàng Lan Chi

Tóm tắt một số yotube của CT Trò Chuyện Với Lan Chi do Hoàng Lan Chi thực hiện trải dài từ 2004 đến nay.

Các tóm tắt chỉ nhằm giới thiệu tổng quát, mỗi show chừng 3 phút.

Phần 1:

Phần 2:

 

 

 

 

 

Lan Chi

This entry was posted in Phim Truyền Hình. Bookmark the permalink.