Tiểu Sử

 

Tên thật:             Đinh Quỳnh Giao

Bút Hiệu

Trước 75: Phượng Quỳnh, Hoàng Lan Giao, Đài Phượng Lan, Lê Đỗ Thuỵ Khanh, Lê Vũ, Lê Dũng, Tô Kiều Nga, Quỳnh Couteau…

Từ 2000: Hoàng Lan Chi, Hoàng Ngọc An, Trương Duy Linh, Hoa Hồng, Kiến Vàng,

Trung Học:          Gia Long

Đại Học:             Cử Nhân Hóa Hữu Cơ – Đại Học Khoa Học Sài Gòn

Từng Làm việc: Chuyên viên Nha Viện Trợ -Tổng Nha Kế Hoạch trực thuộc Bộ Kế Họach và Phát Triển Quốc Gia

Dạy học tư tại một số tư thục Sài Gòn

Giảng Nghiệm Viên Ban Vật Lý Địa Cầu- Đại Học Khoa Học Sài Gòn

Tại hải ngoại: Chủ biên chương trình Trò Chuyện Với Lan Chi – Đài Phát Thanh và Truyền hình tại Hoa Thịnh Đốn

Chủ biên chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc -Đài TNT -Houston ( không còn trực thuộc Việt Tân)

Chủ bút nguyệt san Mạch Sống của Ủy Ban Cứu Người Vựot Biển

Chủ bút Bán Nguyệt San Sóng Thần – Hoa Thịnh Đốn

 Lãnh vực truyền thông:

Trước 75: Cộng tác với Sóng Thần, Chính Luận, Dân Luận, Tiếng Vang, Đời, Đài Truyền Hình Sài Gòn.

Hải ngoại: Đài Truyền Hình và Phát thanh Việt Nam Hải Ngoại, Truyền hình Hoa Thịnh Đốn, Truyền hình Võ Thành Nhân ( Maryland), Đài TNT Texas, Việt Nam Nhật Báo (San Jose), Thời Báo (San Jose), Nguồn (San Jose), Sóng Thần và Cỏ Thơm (Virginia), Thế Giới Mới, Thế Giới Nghệ Sĩ (Texas), Chính Nghĩa (Atlanta), Bút Tre (Arizona), Người Việt Tây Bắc (Seattle), Diều Hâu (Florida).

Internet: Đặc Trưng, Thế Giới Người Việt, Thư Viện Việt Nam, Phụ Nữ Việt.

This entry was posted in Tiểu Sử. Bookmark the permalink.