Nhóm Khoa Học Hải Ngoại

Hoàng Lan Chi có trong nhóm nhỏ Khoa Học. Nhóm này bao gồm đa số là các giảng nghiệm viên Khoa Lý. Vì thế, thành phần đa dạng, người già người trẻ, đa số cử nhân Lý hay Lý Hoá. Chỉ có Kim Lịnh và Hoàng Lan Chi là cử nhân hoá mà thôi.

Trong nhóm Khoa Học này có nhóm nhỏ hơn, Vật Lý Địa Cầu gồm: Tạ Công Quyền, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Tiến Tùng, Chu Văn Hải và Hoàng Lan Chi ( Quỳnh Giao). Tụi này đều có học chứng chỉ Vật Lý Địa Cầu với Thầy Nguyễn Hải. Nhóm Quang có anh Phạm Tử Tuấn. Nhóm Hạt Nhân có Phạm Ngọc Hiền. Hoàng Mỹ Hương là bà xã Hiền, cựu nữ sinh Gia Long như Lan Chi. Thầy Thuỷ dạy Thực Vật, Thầy Phạm Khắc Hàm dạy bên Vật Lý Hạt Nhân. Nhóm Điện Tử có chị Kim Xuân

Mỹ Hương, Kim Lịnh, Lan Chi

Kim Xuân, Mỵ và ông xã Chu Văn Hải

 

Lan Chi -Mỹ Hương , Kim Xuân, Kim Lịnh, Mỵ bà xã Chu V Hải.

Binh nhất, Thầy Thuỷ, Chu V Hải, Phạm Ngọc Hiền, Thầy Phạm Khắc Hàm (ngồi)

 

 

Lan Chi -Mỹ Hương-Phạm Ngọc Hiền-Chu Văn Hải

 

Lan Chi -Thầy và Cô Phạm Khắc Hàm- Mỹ Hương

This entry was posted in Linh Tinh, Đại Học Khoa Học. Bookmark the permalink.