Category Archives: Câu Chuyện Âm Nhạc

Châu Đình An từ “Đêm chôn dầu vượt biển” đến “Khi cuộc tình chia tay”

Câu Chuyện Âm Nhạc là một chương trình trực thuộc đài TNT, Texas nhằm giới thiệu những vấn đề liên quan đến âm nhạc như tác giả với tác phẩm, thính giả với một dòng nhạc ưa thích và giới … Continue reading

Posted in Câu Chuyện Âm Nhạc | Comments Off on Châu Đình An từ “Đêm chôn dầu vượt biển” đến “Khi cuộc tình chia tay”