Tag Archives: bích xuân

Bích Xuân, đẹp theo năm tháng

Tôi biết Bích Xuân lần đầu vào 2004 tại forum Trưng Vương và thân hữu của Việt Báo. Một chị đưa bài và hình Bích Xuân vào giới thiệu rồi rủ Bích Xuân gia nhập cho forum đông vui. Nhìn … Continue reading

Posted in LanChiYesterday | Tagged , | Comments Off on Bích Xuân, đẹp theo năm tháng