Tag Archives: Le dinh an

Lê Đình An- Người Nhái, Uớc Vọng Của Tôi

Hoàng Lan Chi giới thiệu: Lan Chi đã giới thiệu một bài viết của tác giả Lê Đình An về Phong Trào Thể Dục và Thẩm Mỹ của Sài Gòn ngày trước. Qua đó sẽ giúp quý vị gợi nhớ … Continue reading

Posted in Thân Hữu Khác | Tagged , | Comments Off on Lê Đình An- Người Nhái, Uớc Vọng Của Tôi

Lê Đình An- Phong Trào Thể Dục Thẩm Mỹ của Việt Nam Cộng Hòa từ 1938-1975

LGT: sau khi Hoàng Lan Chi viết về người phụ nữ hấp dẫn nhất Việt Nam thập niên 60-70, nữ tài tử Kim Vui thì Lan Chi nhận được mail từ tác giả Lê Đình An như thế này: Thưa … Continue reading

Posted in Thân Hữu Khác | Tagged , | Comments Off on Lê Đình An- Phong Trào Thể Dục Thẩm Mỹ của Việt Nam Cộng Hòa từ 1938-1975