Tag Archives: người ở lại charlie

Phan Nhật Nam- Nhật Trường ,Thanh Âm bất diệt, vượt quá Sự Chết..

Trích Phan Nhật Nam: “Chúng tôi xin dùng lời nhận xét của chính mình, cá nhân Phan Nhật Nam, người khách đã đến theo lời mời của ban tổ chức chương trình để kết luận mà không sợ mang tiếng … Continue reading

Posted in Thân Hữu Khác | Tagged , , , | Comments Off on Phan Nhật Nam- Nhật Trường ,Thanh Âm bất diệt, vượt quá Sự Chết..