Category Archives: Điểm Sách

Mây Mùa Thu- Jackie Bong Wright

Mây mùa thu là hồi ký của bà Jackie Bông Wright xuất bản năm 2002.Đây là một cuốn sách khá hấp dẫn đuợc trình bày rõ ràng, khoa học với giọng văn lưu lóat. Tiểu sử: Bà Jackie Bông Wright … Continue reading

Posted in Điểm Sách | Comments Off on Mây Mùa Thu- Jackie Bong Wright

VÀI CẢM TƯỞNG VỀ NỬA KIA ƠI –THƠ HÀ HUYỀN CHI

  Viết tặng anh chị Hà Huyền Chi -Quý Hương nhân kỷ niệm 40 năm đũa  có  đôi của anh chị    Chót đã tiêu hoang nửa cuộc đi Đừng buồn ta nhé, nửa kia ơi Cho dù tai tiếng … Continue reading

Posted in Điểm Sách | Comments Off on VÀI CẢM TƯỞNG VỀ NỬA KIA ƠI –THƠ HÀ HUYỀN CHI