“Kiến Tường” xe lăn của Gia Long Hơn

Cơ sở làm xe lăn của 2 vơ chồng Toàn Hơn.

Hoàng Lan Chi ghé chơi nhà riêng Toàn Hơn năm 2003 ở ngoại ô Sài Gòn. Nhà rất lớn và đẹp. HLC biết vì GS Nhung giới thiệu để mua xe lăn cho thương phế binh

 

 

 

This entry was posted in Linh Tinh. Bookmark the permalink.