Vợ chồng và mail

Tôi rất ngại giao thiệp với những người thuộc loại chia sẻ mail. Nghĩa là vợ chồng dùng chung e-mail.

Tại sao thế nhỉ? Dù là vợ chồng nhưng phải hiểu là có nhiều khác biệt lắm.Namnữ là khác biệt. Rồi tình cảm, tuổi tác, nguồn gốc…Họ đâu phải tuy hai mà một trăm phân trăm? Do đó nếu một trong hai người không hay đọc mail, check mail và bàn luận qua mail thì không nên dùng chung. Hãy tưởng tượng xem, khi nhận một bài của một người cùng giới, cùng nguồn gốc, cùng quan điểm với mình nhưng chỉ vì chồng hay vợ nhận và người kia đã bị nhận những ý kiến trái ngược? Tôi nói rõ hơn như thế này: giả dụ bạn là nữ sinh Gia Long, là con nhà giáo, là ghét vc “đào đất đổ đi” và khi bạn gửi mail cho một người bạn cũng hao hao như bạn nghĩa là cũng nữ sinh Gia Long, cũng con công chức, cũng ghét vc nhưng khổ nỗi chồng bà ta đọc mail. Ông ta không phải nữ sinh, con thương gia và đang nhăm nhe về Việt Nam…hưởng thụ. Vậy thì đương nhiên ông ta sẽ nhân danh bà vợ để tranh luận với bạn. Bạn, cứ ngỡ cô bạn mình thay đổi. Thực tế, cô bạn mình vẫn như mình nghĩ và người đang cãi với mình là chồng cô ta!

Có lẽ vụ dùng mail này rơi vào trường hợp một số bà, bận bịu gia đình nên hay dùng chung với chồng, nhờ chồng gửi và nhận mail. Các ông thì có vẻ thạo hơn các bà, có mail riêng ( và nhiều là khác) để “ nói chuyện riêng”. Ông sẽ có một mail dùng chung với vợ và để nhận những tin tức bình thường.

Cũng có trường hợp ngược lại, ông quá già và không thạo net. Thế là bà là người chủ account chung.

Làm ơn, xin mở mail cá nhân và đừng dùng chung nếu như bạn muốn chia sẻ suy nghĩ, quan điểm với bạn bè!

Ngày 21/6/2012

 

This entry was posted in Viết Ngắn Mỗi Ngày and tagged . Bookmark the permalink.