PV BS Nguyễn Ý Đức về tuổi thu

Trò Chuyện với BS Nguyễn Ý Đức về tuổi thu

Hoàng Lan Chi thực hiện cho đài Truyền hình Việt Nam Hải Ngoại năm 2006

2 phần : 1 và 2

 

Phần 1:

 

Phần 2:

 

 

 

This entry was posted in Phim Truyền Hình. Bookmark the permalink.