Tóc Thề Ơi

Tóc thề ơi, em đi đâu mà vội
Để nắng vàng không biết sưởi cho ai
Tóc thề ơi mau về đi em nhé
Gió chờ em hong tóc , chẳng chờ ai Hoàng Lan Chi

Xin thưa:

Chiều xế rồi, sao mà chẳng vội,
Tóc thề xưa, chút nắng giữa vườn mai
Gió hong khô, lấy tay làm lược
Đóa lan vàng cài nhẹ mái tóc ai

Minh Đăng

This entry was posted in Thơ. Bookmark the permalink.