Em Có Vì Ta

Em có vì ta
xuống đáy hoàng hà
vớt con cá lội
thả vào mù sa

Em có vì ta
Níu cội mai già
Cành khô ta đó
Tôn em ngọc ngà
ta sẽ vì em
Hoa gai kết chuỗi
máu đỏ này tuôn
Cho tình vỡ lối

ta sẽ vì em
trong đêm tìm đóm
một đoá qùynh hoa
ôm em trìu mến

ta sẽ vì nhau
đi vào cõi mộng
như thuở ban đầu
tình khơi gió lộng

ta sẽ vì nhau
trả hết u sầu
Nhân gian một cõi
Rũ đời  thuơng đau

 Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Thơ. Bookmark the permalink.