Con Thỏ Dài Đuôi

Gửi Hoàng Lan Chi
Tương tư con thỏ dại khờ
Gốc cây anh đợi ngẩn ngơ trăm chiều
Thỏ con lỡ mấy mùa yêu
Trong hang tín niệm, giới điều trầm luân
Giữa đời ôm cái phù vân
Em còn chết nhát ngại ngần sao em?
Theo chàng lên đỉnh bình yên
Bốn trời trăng nở đào nguyên trong lòng
                                   Hà Huyền Chi
Họa CON THỎ DÀI ÐUÔI Của Hà Huyền Chi

Ừ thì con thỏ dại khờ
Ðể ai mong đợi ngẩn ngơ mỗi chiều
Thỏ con chẳng muốn ai yêu
Giữ lòng trinh trắng, tránh điều trầm luân

Tình anh như giải phù vân
Thỏ con dám hỏi: yêu ngần ấy em ?
Chàng ơi đỉnh chẳng bình yên
Thỏ còn khờ dại, giữ nguyên tấm lòng !

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Thơ. Bookmark the permalink.