Phan Ni Tấn-(Dứt tình tại bậu)- Hoàng Lan Chi (Nối tình là ở tui nè!)

Bắc kỳ chín nút Hoàng Lan Chi đọc bài thơ của Phan Ni Tấn, thấy vui quá nên giả bộ bắt chước viết theo chứ không phải thật à nha. J

Phan Ni Tấn là một thi sĩ có nhiều bài thơ thật dễ thương.

Hoàng Lan Chi

*****************************

1-Dứt Tình Tại Bậu
(Lời quê góp nhặt…)

Bữa bậu bỏ đi qua bắt rầu thúi ruột
Tưởng trửng giỡn chơi dè đâu biệt ngàn trùng
Tình nghĩa tính ra (úi chu cha) mỏng lét
Lấy cái giống gì biểu bậu thủy chung

Cái bữa dứt tình bậu te rẹt một nước
Chạy theo níu áo năn nỉ miết cũng hông
Nghĩ lợi thấy thương đôi câu già nhơn ngãi
Tình loan ý phượng (chèn đét) nó non bân

Nhà cửa bấy giờ sao trống huơ trống hoác
Chắp tay sau đít vác bản mặt đưa ma
Đi ra ngó trời (ứ hự) vào ngó đất
Còn biết làm sao đành nhớ bậu thôi hà

Nhớ lúc quạu đeo bậu làm eo quá ể
Rồi mềm như mưa chan chứa đựng trong lu
Mỗi lần khát nước qua thò tay khoát khoát
Ực một gàu trong vỗ cái bụng tròn ù

Nhớ cái bản mặt (chu mẹt) ơi là sáng
Như múc ánh trăng tưới xuống mảnh hồng nhan
Tình nghĩa trầu cau tém vừa tròn một bọc
Còn chỗ nào dư mà nhét miếng trăng vàng

Nhớ con mắt liếc sắc như dao thọc tiết
Làm trái tim qua hệt sung rụng sân nhà
Đôi mắt thu ba trường giang con sóng lượn
Chết hụt mấy phùa mới thấy đã tổ cha

Nhớ nút ruồi duyên bu ghiền bên mép trái
Nó hay dãn ra lúc bậu ré lên cười
Gặp bữa sung thiên bậu khiêng cơn hạnh phúc
Cắn phập hồn qua đau sướng thấu ông trời

Nhớ tiếng võng trưa bậu đưa qua kọt kẹt
Cái giọng ầu ơ nghe mát ruột làm sao
Phải chi chìm cha nó luôn trong vũng mộng
Để được ru hoài ru hũy điệu ca dao

Vậy mà dứt áo bậu qua cầu thẳng thét
Ngún nguẩy bay đi hổng ngoái lợi một lần
Cuộc đất nào khôn thì đón chân chim đậu
Để bậu tìm chồng giữa cái chốn ba quân.

PHAN NI TẤN

2- Nối tình ở tui nè

Tui đọc bài thơ tui cười muốn chết

Bậu làm thơ quê hay thiệt là hay

Lời chơn chớt (bậu) học ở đâu không biết

Mà ziết ra coi thiệt đã quá tay

Bậu thương chi mà bậu thương dữ zậy

Tui ngó bậu tui thấy tủi quá mà

Chớ ước chi tui là người ấy ấy

Tui thề nghen tui hong bỏ (bậu) đâu nà

Thôi bậu, “ẻm” đi thì cũng đi rồi

Bậu có thương, (thì) sáo cũng sang sông

Tui nói bậu nghe, thôi mình bỏ dậu*

Tui zới bậu nè, bậu có chịu hông?

Hoàng Lan Chi

* Dậu:

Nhái thơ Nguyễn Bính

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

Cách nhau cái dậu mồng tơi ..xanh lè!

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.