Cách viết tin ngắn trong thời internet cho thế hệ hai- Jan 10, 2 018

Hoàng Lan Chi

VIẾT TIN NGẮN TRONG THỜI INTERNET

MỤC ĐÍCH: lứa chúng tôi đã già, sẽ chết và cần người tiếp theo để viết bài. Thế hệ 1,5 lứa đầu còn khá về Việt ngữ. Lứa sau vì trưởng thành lỡ cỡ, đã bị học vc một số năm nên cũng bị nhiễm một số chữ hay cách lý luận của vc. Thế hệ 2 , ra hải ngoại sau 18t thì khỏi nói, nhiễm nặng hơn. Tôi dành thì giờ viết bài ngắn này, với mục đích giúp thế hệ 1,5 lứa sau và thế hệ 2, viết những tin ngắn hoặc nhận định ngắn, hoặc tường thuật ngắn, trong thời internet.

THỜI INTERNET: thời internet đã “nguy hiểm” vì người ta đọc quá nhiều bây giờ thêm Facebook là sân chơi (khoe hình ảnh, khoe ăn chơi, khoe quần áo, kể cả khoe tu hành) thì thời gian dành cho việc đọc các tin tức hữu ích càng bị hạn hẹp. Vì thế, phải viết ngắn cho phù hợp. Viết ngắn cũng tiện cho các bạn bận rộn không có nhiều thì giờ viết dài. Nhưng viết ngắn mà đủ: sẽ khó. Tôi chỉ lấy kinh nghiệm để giúp, không có ý định là thầy của ai cả.

ĐỘ DÀI MỘT BÀI: khoa học đã chứng minh, hiện nay sự tập trung đọc chỉ khoảng 3 trang; nghe chỉ khoảng 10 phút. Sau đó, netters sẽ lơ là. Vì thế cố gắng thu gọn trong phạm vi trên và điều gì quan trọng cho ngay lên trên.

VIẾT THEO LỐI MỸ: MỸ “direct” vào vấn đề, VN hay dài dòng văn tự. Không nên nhập đề bằng kiểu “lung khởi” nói từ xa rồi mới tới gần, hoặc nói theo kiểu “ám dụ”. Hai kiểu này dễ làm netters mệt mỏi, không xem: coi như phí công toi. Thế hệ 1,5 lứa sau và thế hệ Hai sẽ không hiểu được kiểu viết “ẩn dụ” hay “lung khởi” của quý cụ cao niên. Các cháu sẽ bỏ qua không đọc.

NHẬP ĐỀ CỦA BÀI:

Một dòng đầu tiên:

Hãy cho biết ngay sự việc mà bạn muốn tường thuật hay nhận định bao gồm 4W 1 H (What, Where, When, Who, How).

Ví dụ: Vào 10g sáng ngày 6/1/2018, (WHEN) tại hội trường cộng đồng QLD, Úc Châu, (WHERE), bà TKN sẽ cùng LM Duy Tân (WHO) nói chuyện về “Con đường nào cho VN” (WHAT).

Dòng thứ hai: sẽ tùy tường thuật hay nhận định mà ghi. Nếu là tường thuật hãy cho biết số người tham dự khoảng bao nhiêu và có những phần chính nào.

VD 1: Có khoảng 100 người hiện diện, gồm chủ tịch cộng đồng và vài vị lãnh đạo tôn giáo trong vùng.

VD 2: Dưới đây là nhận định của chúng tôi về bài nói chuyện trên.

THÂN BÀI CỦA BÀI VIẾT: hãy chia thành các tiểu mục (subtittle). Viết ngắn gọn trong đó. Không cho link quá nhiều. Nếu cần trích dẫn thì copy nguyên câu nếu ngắn thay vì cho link vì netter sẽ không có thì giờ theo quá nhiều links. Hoặc trích dẫn câu rồi đó rồi mở ngoặc như vầy (1) , hoặc (2), hoặc (3). Ở cuối bài sẽ cho links tương ứng với (1), (2), (3)…

Nếu là tường thuật: KHÔNG ĐƯỢC CHO Ý KIẾN CÁ NHÂN VÀO.

Nếu là nhận định thì nên viết các “true fact/event” ở bên trên và ghi ý kiến của mình ở ngay dưới.

KẾT LUẬN CỦA BÀI VIẾT : “restate” lại bài viết bằng cách nhắc lại các ý chính, giúp netters nhớ lại là mình đã viết gì.

VD một kết luận: trên đây chúng tôi đã trình bày một số “true facts” về buổi nói chuyện của LS TKN và LM Duy Tân và các nhận định của chúng tôi. Bao gồm: 1) là.. 2) là..

TÓM LẠI:

Để giúp mọi người đọc nhanh và hiểu lẹ một vấn đề đang xảy ra trong cộng đồng hay nhận xét cá nhân về một vụ việc thì người viết chỉ nên viết ngắn chừng 2 -3 trang; ngay dòng đầu tiên cho biết liền 4 W 1H; thân bài chia từng tiểu mục; câu văn phải thật ngắn để netter không bối rối. Chỉ cần chủ từ, động từ, và từ 1-2 túc từ là CHẤM. Khi cần, mở ngoặc đơn để làm cho rõ nghĩa. Cấm không được viết một câu là một đoạn. Cho links ở cuối bài. Phần kết luận phải nhắc lại ý chính trong thân bài.

Hoàng Lan Chi

1/2018

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.