Chùa Quán Thế Âm Nam Cali

Chùa

Tháng 7 đi chùa Cali với người bạn. Đứng trước chùa mà chụp thì sẽ thấy 1 bên là chùa, bên kia nhà thờ. Phật Chúa gần nhau đề huề.

 

Bậc thang đưa lên chùa. Ngồi đó dụ dỗ mấy con  chim!

Chùa này xây giống Xá Lợi quá hè!

 

Thấy bà già dụ chim bồ câu hay không  nào! Nó không  bay nhé

 

Hồi trẻ, nếu mình dụ mấy ông như dụ mấy con chim nhỉ?

 

 

Nhích dần nhích dần, cự ly rút gần ..

 

Mê phượng tím của Cali. Níu kéo chút phượng còn rơi rớt sân chùa

 

 

1 con chim ở gốc cây nép ở tảng đá. 1 con đứng ở tảng đá thấp gần đó

 

Trong sân chùa. Bên kia đường là nóc nhà thờ!

 

This entry was posted in Linh Tinh. Bookmark the permalink.