Tag Archives: phạm thị nhung

Chủ Nhật tìm Ngũ Cung để thơm ngát Hương Ngọc Lan

Chủ Nhật tìm Ngũ Cung để thơm ngát Hương Ngọc Lan Một- Ngũ Cung Một người bạn hỏi tôi về Ngũ Cung. Tôi tóm tắt với anh là “Ngũ cung coi như chỉ có 5 notes. 2 notes cao của … Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Tagged , | Comments Off on Chủ Nhật tìm Ngũ Cung để thơm ngát Hương Ngọc Lan